Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 8 năm 2019

Thứ ba, ngày 06-08-2019, 08:29
Ngày 2/8/2019. BanTtuyên Giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 8 năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại điểm cầu huyện Yên Sơn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy, lãnh đạo các ban đảng, các phòng ban chuyên môn, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, bí thư chi đảng bộ cơ sở khối các cơ quan trực thuộc huyện.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 8 năm 2019 tại điểm cầu huyện Yên Sơn

Tại  điểm cầu huyện Yên Sơn các đại biểu đã được nghe đồng chí  Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin về ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, những vấn đề đặt ra và các giải pháp trong thời gian tới; trong đó, nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng đã được tổ chức, với các chủ đề về gia đình quy mô lớn, tạo khí thế chung trong toàn xã hội. Các địa phương đã ban hành văn bản quy định và tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang,theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; ; đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình tham gia các hoạt động lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa..., chú trọng xây dựng, phát triển các hình thức quảng bá trực tuyến, triển khai các chiến dịch quảng bá, giới thiệu về văn hóa và du lịch Việt Nam.

Hội nghị đã  nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông tin về những kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó năm 2018, ngành nông nghiệp đóng góp 14,57% GDP cả nước, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng 3,5 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 35 triệu đồng năm 2018. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều tiếp tục giảm nhanh, còn dưới 8,0% ....

Hội nghị đã được nghe, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin  về tình hình  Biển Đông đồng thời đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền các nội dung: Tích cực chủ động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2/9; tuyên truyền viên về giá trị cốt lõi tầm vóc lịch sử của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,  kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2019 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2019.

Qua hội nghị này các báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt được thông tin kịp thời về nội dung, về tình hình phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Góp phần xây dựng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./..

Tùng Lâm

Nét đẹp trong Phong tục đón tết của người Cao Lan ở Yên Sơn

Huyện Yên Sơn có 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Cũng như các dân tộc khác, dân tộc Cao Lan ở Yên Sơn có nhiều phong tục truyền thống mang bản sắc riêng trong đó có tục lệ đón Tết nguyên đán, làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số của mảnh đất Yên Sơn.

Nông dân Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 378 chi hội nông dân với 28.776 hội viên (chiếm 91,4% số hộ làm nông nghiệp). Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, trong năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.