Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ năm, ngày 04-01-2018, 16:32
Ngày 4-1, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp năm 2018 tại điểm cầu Tuyên Quang. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. 
                                       Ảnh: Trần Liên

Năm 2017, GDP khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 36,37 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Hết năm 2017, cả nước có 2.884 xã và 43 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại tỉnh ta, năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 7.734,7 tỷ đồng; có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 23 xã...

Năm 2018, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 2,8-3%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 37-38 tỷ USD; 37% số xã và 52 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và các đại biểu chứng kiến các tổ chức hội
ký kết giao ước thi đua năm 2018​​.  Ảnh: Thu Hương

Dự và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội Người cao tuổi tỉnh năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị tổ chức hội người cao tuổi các cấp cần tiếp tục tuyên truyền Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao, gương sáng”; tiếp tục thực hiện chương trình người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; duy trì chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”…, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của công tác hội; lựa chọn những cơ sở hội đủ điều kiện để xây dựng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Các hội cơ sở quan tâm xây dựng các loại quỹ hội, chú trọng tham mưu xây dựng “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, đặc biệt là các xã chưa xây dựng được quỹ; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của xã hội trong việc tự giác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi…


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh
 dự hội nghị triển khai công tác quân sự quốc phòng năm 2018.  Ảnh: Đăng Ninh

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai toàn diện và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân... Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn phát triển kinh tế - văn hóa xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các tình huống không để bị động bất ngờ, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp thiết thực, hiệu quả; Thực  nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.                 

Theo TQĐT

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019”

Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019” dưới hình thức trực tuyến. Đồng chí Phó Văn Phương, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu huyện Yên Sơn, đến dự có các đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, cơ quan Khối Dân huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo chuyên viên các cơ quan khối Đảng, Văn phòng huyện, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện.

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.