Đảng ủy quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Chủ nhật, ngày 10-01-2021, 10:26
Ngày 8/1, Đảng ủy quân sự huyện tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Phạm Ninh Thái, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm, Đảng ủy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp ủy Đảng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện. Tham mưu chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, giao đủ thanh niên nhập ngũ, đảm bảo an toàn, đúng luật, đón nhận quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị về địa phương, hoàn chỉnh thủ tục, đăng ký vào ngạch dự bị của huyện. Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, chống dịch Covid19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo củng cố, xây dựng các lực lượng theo đúng luật, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ chiếm 28%, dự bị động viên chiểm 17,7%. Chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi.

Toàn cảnh Hội nghi ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Ninh Thái, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 đó là chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân, sự quốc phòng, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch về quốc phòng. Công tác tuyển chọn thành niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2021, tổ chức luyện tập, diễn tập, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Xuân Huê

Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tháng 12 năm 2020, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Bình. Qua thẩm tra, đoàn kết luận: Hiện nay xã Thái Bình đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó các tập thể xác định nội dung đột phá để đăng ký thực hiện; mỗi cá nhân đăng ký việc làm theo sát với nhiệm vụ, thực tiễn... Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.

Trang phục phụ nữ Cao Lan

Ở Tuyên Quang, người Cao Lan sinh sống nhiều nhất ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Trong quá trình giao thoa văn hóa người Cao Lan vẫn giữ được nét văn hóa bản sắc độc đáo riêng của dân tộc mình. Trong đó, phải kể đến trang phục truyền thống của phụ nữ Cao Lan luôn được các bà, các mẹ giữ gìn qua bao thế hệ.