Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại huyện Yên Sơn

Thứ sáu, ngày 27-07-2018, 16:37
Sáng ngày 26/7, Đoàn công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Yên Sơn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Sơn đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. UBND huyện Yên Sơn đã ban hành 03 quyết định, 10 kế hoạch theo từng lĩnh vực chuyên đề, 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng, 51 hội nghị tập huấn cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

Việc nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn lựa chọn phù hợp đối với từng đối tượng, địa bàn tuyên truyền. Công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật các cấp được quan tâm thực hiện. Các cơ quan tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND huyện đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo duc pháp luật có hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đánh giá cao những kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện Yên Sơn. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc tuyên truyền cần tập trung hướng về cơ sở, quan tâm tới các đối tượng cụ thể là đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, khắc phục những thiếu sót để đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện đi vào nền nếp, hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.