Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại huyện Yên Sơn

Thứ sáu, ngày 27-07-2018, 16:37
Sáng ngày 26/7, Đoàn công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Yên Sơn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Sơn đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. UBND huyện Yên Sơn đã ban hành 03 quyết định, 10 kế hoạch theo từng lĩnh vực chuyên đề, 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng, 51 hội nghị tập huấn cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

Việc nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn lựa chọn phù hợp đối với từng đối tượng, địa bàn tuyên truyền. Công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật các cấp được quan tâm thực hiện. Các cơ quan tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND huyện đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo duc pháp luật có hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đánh giá cao những kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện Yên Sơn. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc tuyên truyền cần tập trung hướng về cơ sở, quan tâm tới các đối tượng cụ thể là đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, khắc phục những thiếu sót để đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật của huyện đi vào nền nếp, hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác Hồ

Trên cơ sở nội dung đột phá được Tỉnh ủy xác định năm 2018 là Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã bám sát và xây dựng nội dung đột phá của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện gắn với khắc phục hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).