Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ tư, ngày 10-01-2018, 14:53
Sáng ngày 9/1, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan phòng ban, đơn vị, UBND các xã , thị trấn, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định hoàn thành đạt và vượt kế hoạch giao. Một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như: Tốc độ tăng sản phẩm bình quân trong năm đạt 7,05%; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.654 tỷ đồng; giá trị sản suất công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 1.135 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 55 tỷ đồng, đạt 104,4% KH; Duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Trung Môn và Kim Phú; trong năm giảm được 1.829 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 21,6% xuống còn 16,84%. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng còn một số tồn tại hạn chế như công tác quản lý, thực hiện bảo vệ rừng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên chưa cao; một số khoản thu không đạt kế hoạch; công tác cải cách hành chính một số mặt chuyển biến còn chậm. Năm 2018, huyện Yên Sơn đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện. Trong đó, phấn đấu duy trì 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 2 xã đạt chuẩn là Phúc Ninh và Thái Bình; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 61 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7,5%/năm; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Công bố quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước 2018; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 2018; Báo cáo kết quả nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2017 trong điều kiện hết sức khó khăn. Đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và các chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, đồng chí đề nghị UBND huyện, các cơ quan phòng ban tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các đồng chí lãnh đạo các địa phương cơ quan đơn vị cần sâu sát, quyết liệt hơn trong việc triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2018. 

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đưa ra những ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Minh Quang, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018; triển khai các kế hoạch và tiến hành thực hiện ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn./. 

Thùy Dung

Tâm sự của các cựu chiến binh

Bác Nguyễn Văn Hậu, cựu chiến binh, xã Tứ Quận (Yên Sơn) tâm sự: Mỗi năm hội cựu chiến binh xã gặp mặt anh em một lần. Anh em vui vẻ phấn khởi lắm cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, cùng con cháu phát triển kinh tế. Tuy rằng nhiều anh em sức khỏe không được tốt nhưng vẫn động viên con cháu phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, làm trang trại đều đạt kết quả tốt.

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.