Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Quan

Thứ sáu, ngày 08-03-2019, 11:06
Ngày 8-3, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại Kim Quan (Yên Sơn). Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo huyện Yên Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại thôn Làng Thang,

xã Kim Quan (Yên Sơn).

Theo báo cáo của UBND xã Kim Quan, hết năm 2018, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới; còn 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó có những tiêu chí khó như:thu nhập, hộ nghèo và nhà ở dân cư. Hiện nay, bình quân thu nhập của xã mới đạt 23 triệu đồng/người/năm, thấp hơn 10 triệu đồng so với yêu cầu đặt ra; xã còn trên 200 hộ nghèo, 41 nhà tạm.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kim Quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2019, yêu cầu đặt ra đối với xã là hoàn thành 8 tiêu chí còn lại, trong đó có những nhóm tiêu chí liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: phát triển sản xuất, xóa hộ nghèo, xóa nhà tạm... Đồng chí đề nghị các ngành liên quan và lãnh đạo huyện phải rà soát cụ thể, chính xác nhu cầu của từng hộ dân để xây dựng kế hoạch, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Để xây dựng nông thôn mới bền vững phải bắt đầu từ nhân dân, phải thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân kiến thiết, cải tạo nhà ở, môi trường, đường thôn, bản theo hướng kiên cố, xanh - sạch - đẹp; khai thác tiềm năng, lợi thế đầu tư phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trước buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại thôn Làng Thang, Khuôn Điển, tặng quà một số hộ nghèo của các thôn.

Theo TQĐT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Trang trai bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản sau hơn một năm đi vào hoạt động.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động Trang trại bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản đã đi vào ổn định, sản lượng sữa liên tục tăng, chất lượng sữa đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện Trang trại có 743 con bò, trong đó có 385 con đang cho văt sữa, sản lượng bình quân đạt 12 tấn/ngày, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.