UBND tỉnh họp chuyên đề về cải cách hành chính

Thứ bẩy, ngày 12-05-2018, 11:07
- Sáng 11-5, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.

Đại biểu đã nghe trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; dự thảo Báo cáo kết quả phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2017; dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang.
Năm 2017, công tác cải cách hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của Tuyên Quang xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố cả nước, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2016. Bên cạnh những ưu điểm, công tác cải cách hành chính của tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế: Việc ban hành kế hoạch của một số ngành, địa phương còn chậm, chế độ thông tin báo cáo chưa thường xuyên; chất lượng rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính còn thấp, nhiều cơ quan sau rà soát chưa đưa ra đề xuất phương án thực hiện; việc giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong triển khai thực hiện cải cách hành chính…

Các đại biểu đã thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo; đóng góp nhiều ý kiến sát thực cho dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng tổ chức họp chuyên đề để tạo sự thống nhất, quyết tâm từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; có kế hoạch cải cách hành chính để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, niêm yết đầy đủ, công khai các danh mục về thủ tục hành chính. Đồng chí yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao hiệu quả các Trung tâm Hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho công dân; xây dựng đề án vị trí việc làm, đề xuất, tiếp nhận các sáng kiến về cải cách hành chính.

Theo TQĐT

Yên Sơn khắc phục hậu quả sau mưa bão

Đêm ngày 17/02/2019, trên địa bàn huyện Yên Sơn đã xảy ra mưa bão gây thiệt hại về nhà và tài sản của người dân. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các xã bị ảnh hưởng của thiên tai đang nỗ lực cùng với nhân dân khắc phục hậu quả để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.