Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Yên Sơn triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ sáu, ngày 26-07-2019, 08:56
Ngày 25/7, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn khóa XX tổ chức Hội nghị kỳ thứ II tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục được khẳng định và có những chuyển biến tích cực; bám sát các nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quan tâm chỉ đạo thường xuyên cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều cá nhân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất thực hiện bê tông hóa đường giao thông , nội đồng, nhà văn hóa,.... Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã rà soát và thẩm định 54 hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm đề nghị hỗ trợ làm nhà mới. Đến nay, đã hỗ trợ 40 hộ làm nhà. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện phát động ủng hộ quỹ Vì người nghèo đợt 1 năm 2019. MTTQ đã phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp trước và sau các kỳ họp; Duy trì hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt 97%. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân để phản ảnh với Đảng và Nhà nước; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

 

Thùy Dung

Người Bí thư chi bộ tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Mặc dù đã 75 tuổi nhưng ông Trần Đình Hùng vẫn tích cực trong vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cả, xã Tiến Bộ. Bằng sự nhiệt tình, gương mẫu, ông đã nhận được sự tin tưởng, yêu mến của người dân. Ông là điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của xã Tiến Bộ, được cấp ủy chính quyền các cấp khen thưởng.

Thanh niên Yên Sơn thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng

Những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ huyện Yên Sơn đã giúp nhiều hội viên thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.