Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Yên Sơn triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ sáu, ngày 26-07-2019, 08:56
Ngày 25/7, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn khóa XX tổ chức Hội nghị kỳ thứ II tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục được khẳng định và có những chuyển biến tích cực; bám sát các nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quan tâm chỉ đạo thường xuyên cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều cá nhân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất thực hiện bê tông hóa đường giao thông , nội đồng, nhà văn hóa,.... Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã rà soát và thẩm định 54 hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm đề nghị hỗ trợ làm nhà mới. Đến nay, đã hỗ trợ 40 hộ làm nhà. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện phát động ủng hộ quỹ Vì người nghèo đợt 1 năm 2019. MTTQ đã phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp trước và sau các kỳ họp; Duy trì hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt 97%. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân để phản ảnh với Đảng và Nhà nước; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

 

Thùy Dung

Gương nông dân Bùi Quang Minh làm kinh tế giỏi

Một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn là mô hình của gia đình ông Bùi Quang Minh, thôn Quýt 2. Trang trại tổng hợp của gia đình ông đang phát triển tốt và hằng năm cho giá trị kinh tế cao.

Nông dân Yên Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Sơn hiện có 378 chi hội nông dân với 28.776 hội viên (chiếm 91,4% số hộ làm nông nghiệp). Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, trong năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.