Yên Sơn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ ba, ngày 31-07-2018, 16:13
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, coi đó là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng, là một trong những biện pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên xã Tân Long.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Long huyện Yên Sơn luôn coi trọng công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một trong những biện pháp tuyên truyền giúp các Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mỗi hội nghị tuyên truyền miệng, bên cạnh việc phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết các đồng chí báo cáo viên đều tập trung đi sâu, phân tích làm rõ những vấn đề của nghị quyết đề ra, lắng nghe ý kiến phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo ra sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Cấp ủy từ huyện đến cơ sở của huyện Yên Sơn luôn chú trọng tới việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, Yên Sơn có 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 18 báo cáo viên cấp huyện, 56 báo cáo viên cấp cơ sở và 660 tuyên truyền viên, 100 % các báo cáo viên đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng năm đều tổ chức tập huấn, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp kịp thời các tài liệu, tư liệu để các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ, kỹ năng từ đó tuyên truyền được đúng - trúng - hay. Bên cạnh đó huyện Yên Sơn cũng chú trọng thực hiện một số giải pháp như tăng số buổi tuyên truyền miệng hàng tháng, luân chuyển địa bàn tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng...


Ông Hoàng Quốc Chung, 83 tuổi ở thôn 14 xã Kim Phú (Yên Sơn) nhờ được Chi bộ thôn tuyên truyền vận động
đã hoán đổi 680 m2 đất ruộng gần nhà sang vị trí xa nhà tạo điều kiện để thôn hoàn thành nhà văn hóa
gắn với sân thể thao rộng gần 1.000 m2​.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện Yên Sơn đã tổ chức được trên 7.400 buổi tuyên truyền, cho gần 320 nghìn lượt người nghe. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, động viên nhân dân đoàn kết, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương.

Thời gian tới, huyện Yên Sơn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, theo phương châm “hướng về cơ sở”, phát huy ưu thế, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng cùng với các phương tiện thông tin tuyên truyền khác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra

Đặng Huyền

Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019.

Những ngày này, tranh thủ đồng ruộng chưa vào vụ cấy, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, đang tập trung nhân lực thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Ngân hàng AGRIBANH chi nhánh huyện Yên Sơn sơ kết 2,5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ về cho vay qua tổ vay vốn.

Ngày 13/7, Ngân hàng AGRIBANH chí nhánh huyện Yên Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết sau 2,5 năm thực hiện thóa thuận phối hợp giữa Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện về cho vay qua tổ vay vốn. Đồng chí Đỗ Xuân Trường, ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.