Yên Sơn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ ba, ngày 31-07-2018, 16:13
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, coi đó là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng, là một trong những biện pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên xã Tân Long.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Long huyện Yên Sơn luôn coi trọng công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một trong những biện pháp tuyên truyền giúp các Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mỗi hội nghị tuyên truyền miệng, bên cạnh việc phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết các đồng chí báo cáo viên đều tập trung đi sâu, phân tích làm rõ những vấn đề của nghị quyết đề ra, lắng nghe ý kiến phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo ra sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Cấp ủy từ huyện đến cơ sở của huyện Yên Sơn luôn chú trọng tới việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, Yên Sơn có 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 18 báo cáo viên cấp huyện, 56 báo cáo viên cấp cơ sở và 660 tuyên truyền viên, 100 % các báo cáo viên đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng năm đều tổ chức tập huấn, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp kịp thời các tài liệu, tư liệu để các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ, kỹ năng từ đó tuyên truyền được đúng - trúng - hay. Bên cạnh đó huyện Yên Sơn cũng chú trọng thực hiện một số giải pháp như tăng số buổi tuyên truyền miệng hàng tháng, luân chuyển địa bàn tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng...


Ông Hoàng Quốc Chung, 83 tuổi ở thôn 14 xã Kim Phú (Yên Sơn) nhờ được Chi bộ thôn tuyên truyền vận động
đã hoán đổi 680 m2 đất ruộng gần nhà sang vị trí xa nhà tạo điều kiện để thôn hoàn thành nhà văn hóa
gắn với sân thể thao rộng gần 1.000 m2​.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện Yên Sơn đã tổ chức được trên 7.400 buổi tuyên truyền, cho gần 320 nghìn lượt người nghe. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, động viên nhân dân đoàn kết, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương.

Thời gian tới, huyện Yên Sơn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, theo phương châm “hướng về cơ sở”, phát huy ưu thế, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng cùng với các phương tiện thông tin tuyên truyền khác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra

Đặng Huyền

Rộn rã xuống đồng

Lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là Lễ hội Lồng tông) đang được tổ chức ở khắp các địa phương trong tỉnh, ước vọng cho 1 năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Ngoài duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống còn tạo động lực để bà con tập trung gieo cấy hết diện tích lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.

Yên Sơn khắc phục hậu quả sau mưa bão

Đêm ngày 17/02/2019, trên địa bàn huyện Yên Sơn đã xảy ra mưa bão gây thiệt hại về nhà và tài sản của người dân. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các xã bị ảnh hưởng của thiên tai đang nỗ lực cùng với nhân dân khắc phục hậu quả để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.