Kim Quan thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Thứ sáu, ngày 21-06-2019, 14:34
Kiên cố hóa kênh mương nội đồng là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tiêu chí số 3 về công tác thủy lợi trong 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tranh thủ thời điểm nông nhàn, trong những ngày này, bà nhân dân thôn Làng Phát xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đang tích cực triển khai kiên cố hóa 180 mét mương dẫn nước nội đồng, bằng cấu kiện bê tông đúc sắn. Để hoàn thành việc lắp đặt các cấu kiện, bà con nhân dân trong thôn đã họp, triển khai thống nhất, trên tinh thần nhân dân tự làm, dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ địa chính xây dựng xã. Toàn bộ 180 mét nay được lắp đặt trên hệ thống mương dẫn nước sắn có. Bởi vậy khi triển làm mương các hộ có ruộng cây ở đây rất đồng thuận, theo người dân tuyến mương dẫn nước từ hồ Làng Thang về cánh đồng dài trên 2,6 km, đến nay đã cơ bản được kiên cố hóa, hiện còn 300 mét ở tuyến cuối là mương đất, song một số đoạn được xây từ lâu nay dò rì, thấm thoát nước lớn dẫn đến cuối nguồn thường thiếu nước, với việc sửa chữa lắp mới 180 mét trên tuyến mương này, sẽ góp phần cung cấp đủ nước cho những diện tích ruộng cuối nguồn.

Theo kế hoạch năm 2019, xã Kim Quan thực hiện kiên cố hóa 1465 mét, tại 7 cánh đồng của 6 thôn, đến thời điểm này, xã đã nhận được 1.454 mét cấu kiện bê tông đúc sắn và đã thực hiện lắp đặt được 651 mét, đạt 45% kế hoạch. Hiện tại các thôn đã nhận cấu kiện đang tích cực triển khai lắp đặt, cán bộ địa chính xây dựng xã thường xuyên, bám sát các cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, động viên nhân dân, các thôn thực hiện lặp đặt cấu kiện đều huy động sức dân, phương tiện tại chỗ, trên tinh thần hệ thống mương sắn bởi vậy, được bà con nông dân đồng thuận và tích cực tham gia, mọi người đều nhận thấy lợi ích trước mắt và lâu dài.

Với việc tích cực triển khai kiên cố hóa kênh mương đến nay, xã đã có trên 70% hệ thống mương dẫn nước nội đồng được kiên cố hóa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông  dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao đời sống, hoàn thành tiêu chi về thủy lợi trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xuân Huê

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 17

Ngày 15-7, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019.

Những ngày này, tranh thủ đồng ruộng chưa vào vụ cấy, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, đang tập trung nhân lực thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất.