Ngày cuối năm trên những công trình trọng điểm

Thứ tư, ngày 14-02-2018, 08:49
Những người công nhân trên những công trình trọng điểm vẫn đang khẩn trương lao động đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa các công trình dự án đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Mặc dù những ngày giáp tết, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, song các cán bộ và công nhân của Công ty cổ phần xây dựng Đạt Phương, đơn vị thi công Cầu Bình Ca vẫn đang tích cực làm việc cả hai ca để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn lao động.

Tại dự án Cầu Tình Húc, đơn vị thi công cũng đang tiến hành thi công trụ T9 và trụ T10 phần khoan cọc nhồi. Để đảm bảo tiến độ thi công đơn vị thi công đã huy động nhiều máy móc, thiết bị.

Những cây cầu mới được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, kế hoạch đề ra không chỉ góp phần rút ngắn thời gian đi lại cho người dân mà qua đó, tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, là động lực phát triển quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Tuyenquangtv.vn

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.