Tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học và truy suất nguồn gốc nông sản.

Thứ ba, ngày 06-10-2020, 06:41
Ngày 5/10, tại xã Phúc Ninh, Trung tâm dịch vụ Nông lâm nghiệp huyện Yên Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần thế giới thông minh, thống nhất, tổ chức Hội thảo kết nối sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học và truy suất nguồn gốc nông sản, Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần thế giới thông minh thống nhất, lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Nông lâm nghiệp huyện Yên Sơn, Đảng ủy, chính quyền xã Phúc ninh, Trưởng thôn, hộ tham gia mô hình sử dụng phân sinh học. Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi thực tế thăm quan Mô hình sử dụng phân bón sinh học WEHC trên cây bưởi của 3 hộ gia đình, mỗi hộ bón thí điểm 10 cây. Gia đình ông Nguyễn Duy Trọng, thôn Khuôn Thống, một trong những hộ có tổng diện tích cây ăn quả trên 10 ha. Trong đó có trên 2 ha bười đang cho thu hoạch,  Thử nghiệm phân bón hữu cơ sinh học WEHG trên 10 cây bưởi đang cho thu hoạch, phương pháp bón: Phun trên lá, thân cây và tưới xung quanh gốc, qua kiểm tra đánh giá cho thấy, cây phát triển tốt, lá xanh, dầy, ít sâu bệnh, mã quả sáng đẹp,

 Kiểm tra chất lượng quả bưởi, phân bón hữu cơ sinh học WEHG tại gia đình ông Nguyễn Duy Trọng xã Phúc Ninh

Hội thảo đã được nghe báo cáo của đại diện cán bộ kỹ thuật theo dõi Mô hình của Trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp huyện đánh giá những kết quả mô hình đã đạt được. Hầu hết các tiêu chí mô hình đề ra về sinh trưởng, mầu sắc của lá, sâu bệnh, mẫu mã quả, đều đạt theo yêu cầu. Cũng tại Hội thảo các đại biểu và các hộ tham gia mô hình khảng định phân bón hữu cơ sinh học WEHG chất lượng tốt và mong muốn Công ty tiếp tục tạo điều kiện cho thực hiện thử nghiệm, diện rộng hơn trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội thảo kết nối sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học tại xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn

Kết luận buổi Hội thảo ông Vũ Thành Trung, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Ninh nhấn mạnh, hiện trên địa bàn xã có 1.400 ha cây ăn quả, trong đó cây bưởi có 1000 ha, doanh thu 1 năm từ cây ăn quả đạt trên 180 tỷ đồng. Xã đã thành lập được 1 hợp tác xã trái cây hữu cơ, 7 nhóm và liên nhóm hữu cơ với 25 hộ tham gia, tổng diện tích cây ăn quả sử dụng phân bón hưu cơ và thực hiện VietGap là trên 40 ha. Thông qua Hội thảo sẽ hướng tới tương lai nhân rộng diện tích cây ăn quả sử dụng phân bón sinh học, hưu cơ, tạo ra những sản phẩm quả chất lượng mẫu mã đẹp, tiêu thu trên thị trường trong nước và xuất khẩu vào các thi trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu âu.

Xuân Huê

“Kỳ tích” nông thôn mới

Đường làng, ngõ xóm phong quang, dân cư sinh sống ngăn nắp, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao... Đó là cảm nhận của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, khi họ được hưởng thành quả mà chính mình đã góp công xây dựng. Với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Yên Sơn thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng

Cùng với toàn tỉnh, cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Yên Sơn đang ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.