Yên Sơn chủ động đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân năm 2020.

Thứ tư, ngày 22-01-2020, 11:42
Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đang tập trung nhân lực xuống đồng gieo cấy lúa xuân, phấn đấu gieo cấy hết diện tích, đúng khu thời vụ, đạt năng suất và sản lượng theo kế hoạch.

 Xã Mỹ Bằng một trong những xã có truyền thống trồng cây vụ đông. Bà con luôn chú trọng đến thời vụ gieo cấy, bởi vậy thu hoạch cây mầu vụ đông đến đâu bà con nông dân cầy bừa, triển khai sản xuất vụ xuân ngay. Theo kế hoạch vụ xuân năm nay xã Mỹ Bằng thực hiện gieo cấy 429 ha, trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 200 ha, lúa thuần 229 ha. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, ngay từ đầu vụ xã đã chỉ đạo HTX Nông lâm nghiệp, cán bộ khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn sản xuất vụ xuân tại 25 thôn. Thông báo thời vụ gieo cấy lúa xuân, khuyến cáo bà con nhân dân nên sử dụng giống lúa trong bộ giống đã được sử dụng tại vụ xuân trước, như các giống lúa KM 18, Thiên ưu 8, TBR 225, giống lúa chất lượng cao TH 1, T10, giống lúa lai Nhị ưu 388, Hoa ưu số 2, Lạng Sơn 1. Đến thời điểm này bà con nhân dân trên địa bàn xã đã  cầy bừa được trên 80% diện tích; đã gieo cấy đạt trên 30%, xã phấn đấu cấy 40% diện tích trước tết nguyên Đám.

Nông dân xã Mỹ Bằng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân 2020

 Để lựa chọn những giống lúa gieo cấy phù hợp với thời vụ, xứ đồng, đảm bảo năng xuất, sản lượng, thực hiện gieo cấy đúng trong thời vụ tốt nhất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các xã tổ chức được trên 300 lớp tập huấn sản xuất vụ đông xuân tại các thôn bản. Triển khai 11 mô hình giống lúa thuần và lúa lai tại 6 xã, với mục đích lựa chọn các giống lúa có chất lượng, năng suất cao, để tổ chức sản xuất lúa hàng hóa tại các vụ sau. Chỉ đạo các Hợp tác xã  thực hiện tốt khâu dịch vụ giống, thuốc bảo vệ thực vật và công tác thủy lợi. Theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2019 - 2020, huyện Yên Sơn thực hiện gieo cấy 3.600 ha, trong đó diện tích lúa lai gieo cấy  2.670 ha, diện tích lúa mùa thuần 930 ha. Hiện tại diện tích cây trồng vụ đông trên đất ruộng đã cơ bản thu hoạch xong, thu hoạch đến đâu bà con nông dân thực hiện cầy, bừa, xuống mạ và triển khai gieo cấy lúa xuân ngay, các xã vùng trọng điểm sản xuất cây trồng vụ đông, phấn đấu gieo cấy 844 ha trước Tết nguyên đán.

Yên Sơn phấn đấu gieo cấy trên 800 ha trước Tết Nguyên Đán

 Để đảm bảo gieo cấy hết diện tích các xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tới 100% các thôn phân công cán bộ công chức xã phụ trách từng thôn, cán bộ khuyến nông bán sát đồng ruộng, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con thu hoạch cây trồng vụ đông, gieo cấy lúa, HTX làm tốt khâu dịch vụ, bằng những biện pháp cụ thể, huyện Yên Sơn sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Xuân Huê

Những việc làm thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó các tập thể xác định nội dung đột phá để đăng ký thực hiện; mỗi cá nhân đăng ký việc làm theo sát với nhiệm vụ, thực tiễn... Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.

Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tháng 12 năm 2020, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Bình. Qua thẩm tra, đoàn kết luận: Hiện nay xã Thái Bình đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Yên Sơn giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ngày 15/1, Huyện uỷ Yên Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021; triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.