Yên Sơn gieo cấy được trên 1.500 ha lúa xuân

Thứ hai, ngày 12-02-2018, 09:29
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Yên Sơn đã tập trung ra đồng đẩy nhanh tiến gieo cấy lúa vụ xuân. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.000 ha, đạt 35,7% kế hoạch. Các xã có tiến độ gieo cấy nhanh là: Nhữ Hán, Nhữ Khê, Tứ Quận, Thắng Quân, Lang quán, Phú Lâm.

Nông dân xã Kim Phú gieo cấy lúa xuân.    Ảnh: TQĐT

Vụ xuân năm 2018, huyện Yên Sơn có kế hoạch gieo cấy trên 4.200 ha lúa. Trong đó có 3.000 ha lúa lai và 1.200 ha lúa thuần. Cơ cấu lúa thuần tập trung sử dụng một số giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng xuất cao. Để đảm bảo gieo cấy, hết diện tích, đúng kế hoạch, UBND các xã đã chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân tu sửa các công trình thuỷ lợi, chủ động nguồn nước phục vụ gieo cấy. Tính đến nay, toàn huyện đã làm đất đạt 93% diện tích, gieo 188 tấn mạ giống. Khắc phục điều kiện khó khăn về thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, bà con nông dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho mạ, đảm bảo đủ mạ gieo cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất./.

Xuân Huê

Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo” ở Quý Quân

Trong việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở xã Quý Quân (Yên Sơn), cán bộ, đảng viên làm nòng cốt nên đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Từ những mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế của cán bộ, đảng viên đã nhân rộng nhiều mô hình kinh tế, mang lại thu nhập cho người

Khởi sắc nông thôn mới

Năm 2018 đã tới trong niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa khi đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Năm 2017, huyện đã có thêm xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 4 xã.

Yên Sơn hỗ trợ sản xuất giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống

Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án nên hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Sơn ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó phải kể đến việc triển khai có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135, đã góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ cho đồng bào từng bước giảm nghèo.