Yên Sơn gieo cấy được trên 1.500 ha lúa xuân

Thứ hai, ngày 12-02-2018, 09:29
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Yên Sơn đã tập trung ra đồng đẩy nhanh tiến gieo cấy lúa vụ xuân. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.000 ha, đạt 35,7% kế hoạch. Các xã có tiến độ gieo cấy nhanh là: Nhữ Hán, Nhữ Khê, Tứ Quận, Thắng Quân, Lang quán, Phú Lâm.

Nông dân xã Kim Phú gieo cấy lúa xuân.    Ảnh: TQĐT

Vụ xuân năm 2018, huyện Yên Sơn có kế hoạch gieo cấy trên 4.200 ha lúa. Trong đó có 3.000 ha lúa lai và 1.200 ha lúa thuần. Cơ cấu lúa thuần tập trung sử dụng một số giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng xuất cao. Để đảm bảo gieo cấy, hết diện tích, đúng kế hoạch, UBND các xã đã chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân tu sửa các công trình thuỷ lợi, chủ động nguồn nước phục vụ gieo cấy. Tính đến nay, toàn huyện đã làm đất đạt 93% diện tích, gieo 188 tấn mạ giống. Khắc phục điều kiện khó khăn về thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, bà con nông dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho mạ, đảm bảo đủ mạ gieo cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất./.

Xuân Huê

Tiếng khèn nơi bản Mông Khuổi Khít

hôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) đa phần là đồng bào Mông. Vì vậy, những phong tục, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây vẫn được giữ gìn và phát triển, trong đó có tiếng khèn là đặc trưng của người con trai Mông.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.