Yên Sơn quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ đầu năm

Thứ năm, ngày 31-01-2019, 15:55
Năm 2018, kinh tế – xã hội của huyện Yên Sơn có những chuyển biến tích cực. Các mục tiêu cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Năm 2019, trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách UBND tỉnh giao; Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX, UBND huyện Yên Sơn đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Ngay sau đó căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các đơn vị, các xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại xã Tứ Quận, ngay sau khi nhận được các chỉ tiêu kế hoạch do UBND huyện giao, xã đã tổ chức họp bàn, phân khai chỉ tiêu cho từng thôn, đồng thời xác định những giải pháp cụ thể cho việc thực hiện từng chỉ tiêu một, nhất là những chỉ tiêu khó. Năm 2018, mặc dù là năm có nhiều khó khăn những Đảng, bộ, chính quyền xã Tứ Quận đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Bước vào năm 2019, nhân dân trên địa bàn xã đang hết sức vui mừng, phấn khởi, quyết tâm thi đua lao động sản xuất góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 


Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch huyện Yên Sơn năm 2019.

Năm 2019 được xác định là năm nước rút trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Yên Sơn đã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân trong năm đạt 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 7,2%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tặng 6,4% so với năm 2018; tổng sản lượng lương thực đạt trên 74.200 tấn; trồng mới 3.280 ha rừng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 75 tỷ đồng; phấn đấu 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, một xã hoàn thành xây dựng nông thôn kiểu mẫu, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đầu tư xây dựng 5 trường học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tạo việc làm cho 4.120 lao động; giảm 1.450 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 9%. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cùng với việc giao chỉ tiêu kế hoach cho từng đơn vị, UBND huyện Yên Sơn đã đưa ra 5 nhóm giải pháp để chỉ đạo thực hiện. Trong đó trú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; Khai thác tốt các nguồn thu để tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư phát triển du lịch, văn hóa, xã hội.  Với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm này, các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.


Dây chuyền chế biến gỗ của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang
tại Cụm Công nghiệp Thắng Quân (Yên Sơn).

 Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Yên Sơn quyết tâm trong năm 2019 sẽ giành được nhiều thắng lợi mới góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra./.

Đặng Huyền

Yên Sơn nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả

Trong những năm qua, huyện Yên Sơn đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị. Các mô hình “Dân vận khéo” phong phú, đa dạng, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.