Yên Sơn ra quân hướng dẫn nông dân diệt chuột bảo vệ lúa xuân 2019.

Thứ năm, ngày 04-04-2019, 10:36
Vụ Đông xuân năm 2018 – 2019, huyện Yên Sơn gieo cấy được trên 4.480 ha, hiện nay cây lúa phát triển tốt, đang trong thời kỳ cuối của đẻ nhánh. Đây cũng là thời điểm chuột phá hại nhiều nhất, qua kiểm tra thăm đồng hầu hết những diện tích ruộng gần bờ suối, mương dẫn nước, gần khu dân cư đã xuất hiện chuột phá hại, ước tính toàn huyện thiệt hai trên 2,7 ha.

Trước tình hình đó Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông huyện, xã, nhân dân “Kỹ thuật bẫy chuột bảo vệ mùa màng”. Tại cánh đồng lúa thôn 3 xã Kim Phú, một trong những địa điểm bị chuột phá hại nhiều nhất, nhân dân đã thực hiện ra quân diệt chuột trong nhiều ngay qua, bằng các phương pháp chủ yếu đào hang, hun khói, đổ nước ngập bờ, đặt bẫy, nhiều hộ còn thuê người dân bắt chuột tại ruộng của gia đình mình với gía lên đến 10 nghìn đồng/một con. Gia đình bà Đặng Thị Nhuần, cấy trên 1 mẫu lúa, những ngày qua gia đình đã thực hiện nhiều biện pháp đánh, bắt chuột, song hiệu quả vẫn không đạt được nhưng mong muốn.

Cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn bà con nông dân thôn 3 xã Kim Phú bẫy chuột bằng bẫy "Kiềng"

Nhằm thống nhất phương pháp đánh bắt chuột mang lại hiệu quả cao nhất, bảo vệ mùa màng, bảo vệ bờ thửa, đường đi lối lại, bảo vệ sức khỏe, môi trường, Trạm khuyến nông huyện Yên Sơn đã  phát động phong trào diệt chuột cán bộ công chức, tổ chức ra quân hướng dẫn kỹ thuật đặt bẫy “kiềng” diệt chuột trên ruộng lúa cạn nước, ven bờ mương, rạch, tại thôn 3 xã Kim Phú, đây là những pháp pháp truyền thống đã được bà con nông dân thường xuyên thực hiện, song một số hộ dân thực hiện đanh bẫy chưa đúng kỹ thuật dẫn đến hiệu quả thấp. Bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sâu, bệnh hại lúa xuân vào thời điểm nay thường bị các loại sâu: Giòi đục nõn, bọ trĩ, sâu cuốn lá…..

Trạm khuyến nông hướng dẫn nông dân đặt bẫy diệt chuột

Được biết trong dịp này, Tram khuyến nông huyện đã cung ứng 30, bẫy ‘Kiềng” cho bà con nhân dân xóm 3 xã Kim Phú, sau buổi ra quan hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột này, cán bộ khuyền nông các xã sẽ về triển khai hướng dẫn nhân dân các biện pháp diệt chuột bằng cạm, bẫy, bảo vệ mùa màng, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe tại các xã mình phụ trách.

Xuân Huê

Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019.

Những ngày này, tranh thủ đồng ruộng chưa vào vụ cấy, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, đang tập trung nhân lực thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất.