Yên Sơn tập trung chăm sóc lúa xuân năm 2019.

Thứ hai, ngày 04-03-2019, 15:40
Kết thúc thời vụ gieo cấy lúa xuân, toàn huyện Yên Sơn gieo cấy được 4.480 ha, đạt 105% kế hoạch giao. Hiện nay cây lúa sau hồi sinh bước vào đẻ nhánh, song thời tiết mưa nắng sen kẽ một số diện tích lúa đã bị nhiễm sâu bệnh, ốc bươu vàng, bọ trĩ, giòi đục nõn, bà con nông dân cần phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh để cây lúa sinh trưởng tốt.

Xã Tứ Quận vụ xuân năm nay gieo cấy được trên 294 ha, Trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 179 ha, lúa thuần 115 ha, đạt 117% kế hoạch giao, 100% gieo cấy ở trà chính vụ. Đến thời điểm này bà con nông dân đã cơ bản chăm sóc, làm cỏ, bón phân xong lần I, hiện nay cây lúa đang trong thời kỳ đầu của đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt, song một số diện tích đã xuất hiện ốc bươu vàng, bọ trĩ, giòi đục nõn, ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên trong thời gian tới cây lúa phát triển tốt hơn, cộng với thời tiết mưa nắng xen kẽ sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển, nhất là sâu cuốn lá, bà con cần tập trung chăm sóc theo đúng quy trình, vệ sinh phát quang đồng ruộng, hạn chế sâu, bọ, chuột phá hại.


Nhân dân xã Tứ Quận đang tích cực ra đồng tra dặm lúa xuân 

Như vậy kết thúc thời vụ gieo cấy lúa xuân năm nay,  huyện Yên Sơn gieo cấy được trên 4.480 ha, trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 3.017 ha, lúa thuần 1.462 ha, diện tích gieo sạ 137 ha. Đến thời điểm này bà con nông dân đã làm cỏ chăm sóc xong lần một, đang tập trung chăm sóc làm cỏ đợt II, hiện cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, song thời tiết những ngày gần đây trời âm u, se lạnh, thường mưa phùn vào buổi sáng, đây là đều kiện tốt nhất để sâu bẹnh phát triển, các ngành chức năng khuyến cao bà con nông dân cần bán sát đồng ruộng, theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến đếu kiện sinh trưởng và phát triển của cây lúa.


Bà con nhân dân xã Lang Quán tích cực chăm sóc bón phân lần 1 lúa xuân

Xác định vụ xuân là vụ chính nên ngay từ đầu vụ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong gieo cấy, đảm bảo đúng trong khung thời vụ gieo cấy tốt nhất, đầu tư xây mới, sửa chữa hệ thống kênh mương, hồ đập đảm bảo nguồn nước cho gieo cấy và dưỡng lúa. Đến thời điểm này các công trình thủy lợi đã phát huy tốt hiệu quả cung cấp nước kịp thời cho bà con nhân dân gieo cấy và dưỡng lứa, không có tình trạng thiều nước, khô hạn trên địa bàn.

Xuân Huê

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.