Yên Sơn tập trung chăm sóc lúa xuân năm 2019.

Thứ hai, ngày 04-03-2019, 15:40
Kết thúc thời vụ gieo cấy lúa xuân, toàn huyện Yên Sơn gieo cấy được 4.480 ha, đạt 105% kế hoạch giao. Hiện nay cây lúa sau hồi sinh bước vào đẻ nhánh, song thời tiết mưa nắng sen kẽ một số diện tích lúa đã bị nhiễm sâu bệnh, ốc bươu vàng, bọ trĩ, giòi đục nõn, bà con nông dân cần phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh để cây lúa sinh trưởng tốt.

Xã Tứ Quận vụ xuân năm nay gieo cấy được trên 294 ha, Trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 179 ha, lúa thuần 115 ha, đạt 117% kế hoạch giao, 100% gieo cấy ở trà chính vụ. Đến thời điểm này bà con nông dân đã cơ bản chăm sóc, làm cỏ, bón phân xong lần I, hiện nay cây lúa đang trong thời kỳ đầu của đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt, song một số diện tích đã xuất hiện ốc bươu vàng, bọ trĩ, giòi đục nõn, ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên trong thời gian tới cây lúa phát triển tốt hơn, cộng với thời tiết mưa nắng xen kẽ sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển, nhất là sâu cuốn lá, bà con cần tập trung chăm sóc theo đúng quy trình, vệ sinh phát quang đồng ruộng, hạn chế sâu, bọ, chuột phá hại.


Nhân dân xã Tứ Quận đang tích cực ra đồng tra dặm lúa xuân 

Như vậy kết thúc thời vụ gieo cấy lúa xuân năm nay,  huyện Yên Sơn gieo cấy được trên 4.480 ha, trong đó diện tích lúa lai gieo cấy 3.017 ha, lúa thuần 1.462 ha, diện tích gieo sạ 137 ha. Đến thời điểm này bà con nông dân đã làm cỏ chăm sóc xong lần một, đang tập trung chăm sóc làm cỏ đợt II, hiện cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, song thời tiết những ngày gần đây trời âm u, se lạnh, thường mưa phùn vào buổi sáng, đây là đều kiện tốt nhất để sâu bẹnh phát triển, các ngành chức năng khuyến cao bà con nông dân cần bán sát đồng ruộng, theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến đếu kiện sinh trưởng và phát triển của cây lúa.


Bà con nhân dân xã Lang Quán tích cực chăm sóc bón phân lần 1 lúa xuân

Xác định vụ xuân là vụ chính nên ngay từ đầu vụ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong gieo cấy, đảm bảo đúng trong khung thời vụ gieo cấy tốt nhất, đầu tư xây mới, sửa chữa hệ thống kênh mương, hồ đập đảm bảo nguồn nước cho gieo cấy và dưỡng lúa. Đến thời điểm này các công trình thủy lợi đã phát huy tốt hiệu quả cung cấp nước kịp thời cho bà con nhân dân gieo cấy và dưỡng lứa, không có tình trạng thiều nước, khô hạn trên địa bàn.

Xuân Huê

Hiệu quả từ các mô hình tự quản ở khu dân cư

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Sơn có 28/31 xã, thị trấn đã triển khai và xây dựng các mô hình tự quản. Toàn huyện hiện có 134 mô hình tự quản, trong đó có 87 mô hình về vệ sinh môi trường, 36 mô hình về an ninh trật tự, 10 mô hình về sáng xanh, 1 mô hình về giữ gìn bản sắc văn hóa

Huy động sức dân làm đường bê tông nông thông

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đã huy động được sự vào cuộc tích cực của người dân trên địa bàn huyện Yên Sơn. Từ đó, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo cho nông thôn mới, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ghi nhận tại xã Tứ Quận.

Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý dự án Luật Thư viện và Luật Kiểm toán nhà nước

Chiều ngày 23-5, sau khi nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về các nội dung trên. Đại biểu Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, Tổ trưởng tổ 9 điều hành phiên thảo luận.