Yên Sơn triển khai mô hình trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò.

Thứ sáu, ngày 12-04-2019, 14:06
Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa, liên doanh liên kết vơi doanh nghiệp, góp phần xóa nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

 

Trạm khuyến nông huyện cấp cỏ giống cho nông dân xã Thái Bình huyện Yên Sơn.

Ngày 9/4, Trạm Khuyến Nông huyện Yên Sơn đã triển khai mô hình trồng cỏ tại xã Thái Bình, quy mô 1,3 ha, giống cỏ Bắc Chông, trên địa bàn 4 thôn, 23 hộ gia đình tham gia trồng, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ cỏ giống, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật: trồng, chăn sóc, thu hoạch, ủ chua. Đồng thời các hộ nhận cỏ giống trồng sẽ thực hiện hợp đồng, ký liên kết với HTX công nghệ cao Tiến Thành thực hiện chăn nuôi trâu, bò vỗ béo trong thời gian tới. Được biết từ đầu năm 2019 đến nay, Trạm Khuyến Nông huyện đã cung ứng trên 30 tấn cỏ giống các loại cho các hộ gia đình có nhu cầu trồng cỏ, chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn của 2 xã Thái Bình, Kim Quan thực hiện.

Cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn bà con nông dân xã Thái Bình trồng cỏ.

Thông qua mô hình trồng cỏ, đây sẽ là những điểm cung cấp giống, khuyến cáo người dân trồng cỏ, góp phần xóa tập quán thả rông gia súc của người dân, đồng thời góp phần phát triển đàn gia súc một cách bền vững và hiệu quả.

 

Xuân Huê

Yên Sơn tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019.

Nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, tôn vinh những giá trị của sách và văn hóa đọc; Ngày 12/4, tại trường Trung học cơ sở xã Kim Quan, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Yên Sơn đã tổ chức ngày hội đọc sách năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Kim Quan. Cùng 350 thầy cô giáo và các em học sinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.