Yên Sơn triển khai mô hình trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò.

Thứ sáu, ngày 12-04-2019, 14:06
Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa, liên doanh liên kết vơi doanh nghiệp, góp phần xóa nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

 

Trạm khuyến nông huyện cấp cỏ giống cho nông dân xã Thái Bình huyện Yên Sơn.

Ngày 9/4, Trạm Khuyến Nông huyện Yên Sơn đã triển khai mô hình trồng cỏ tại xã Thái Bình, quy mô 1,3 ha, giống cỏ Bắc Chông, trên địa bàn 4 thôn, 23 hộ gia đình tham gia trồng, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ cỏ giống, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật: trồng, chăn sóc, thu hoạch, ủ chua. Đồng thời các hộ nhận cỏ giống trồng sẽ thực hiện hợp đồng, ký liên kết với HTX công nghệ cao Tiến Thành thực hiện chăn nuôi trâu, bò vỗ béo trong thời gian tới. Được biết từ đầu năm 2019 đến nay, Trạm Khuyến Nông huyện đã cung ứng trên 30 tấn cỏ giống các loại cho các hộ gia đình có nhu cầu trồng cỏ, chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn của 2 xã Thái Bình, Kim Quan thực hiện.

Cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn bà con nông dân xã Thái Bình trồng cỏ.

Thông qua mô hình trồng cỏ, đây sẽ là những điểm cung cấp giống, khuyến cáo người dân trồng cỏ, góp phần xóa tập quán thả rông gia súc của người dân, đồng thời góp phần phát triển đàn gia súc một cách bền vững và hiệu quả.

 

Xuân Huê

Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019.

Những ngày này, tranh thủ đồng ruộng chưa vào vụ cấy, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn, đang tập trung nhân lực thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất.