Tân Tiến – Tiến Bộ đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của Đoàn thậm định xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Yên Sơn về kết quả thực hiện XDNTM tại 2 xã Tân Tiến và Tiến Bộ, giai đoạn 2016 - 2020, Đến nay, hai xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, thẩm định theo các nhóm tiêu chí về: Hạ tầng kinh tế, giáo dục, môi trường, thu nhập đều đạt kết quả ...

Mỹ Bằng đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Căn cứ báo cáo của Đoàn thậm định xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện Yên Sơn về kết quả thực hiện XDNTM nâng cao tại xã Mỹ Bằng giai đoạn 2016 - 2020, Đến nay, tổng số tiêu chí Đoàn đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy đinh là 18/18 tiêu chí, đạt 100% tiêu chí.

LĐLĐ huyện Yên Sơn xây dựng được 10,5 km đường điện thắp sáng đường quê

Nhằm góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, năm 2020 LĐLĐ huyện Yên Sơn đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 10,5 km đường điện thắp sáng đường quê tại các xã Tân Tiến, Thắng Quân, Thái Bình và xã Tứ Quận

Tiến Bộ xây dựng nông thôn mới

Đến hết năm 2020, xã Tiến Bộ đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương và hơn hết ...

Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Yên Sơn

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn đã huy động được sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Người dân đồng lòng đóng góp công sức, tiền của, đặc biệt là phong trào hiến đất để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn. Từ đó tạo thành phong trào lan tỏa, góp ...

Gương hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có sức lan tỏa rộng khắp tới đông đảo quần chúng nhân dân và trở thành nguồn lực lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Có những tấm gương nhiều lần tình nguyện xung phong hiến đất của ...

Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tháng 12 năm 2020, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thái Bình. Qua thẩm tra, đoàn kết luận: Hiện nay xã Thái Bình đã hoàn thành 18/18 tiêu chí ...

Thái Bình dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn xã Thái Bình đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai sâu rộng và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn ...

Cuộc sống của người dân xã nông thôn mới

Xã Mỹ Bằng là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Sơn và tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân dân trên địa bàn xã luôn nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI)

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thôn nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, Ủy ...

Bí thư chi bộ điển hình làm theo lời Bác

Chị Ma Thị Nhường, Bí thư chi bộ thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn là một cán bộ tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập hợp lãnh đạo quần chúng phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.