Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ bẩy, ngày 19-05-2018, 09:04
Trong 2 ngày 17 và 18/5 Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn lần thứ III.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thế An, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh; Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Kiên Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, MTTQ, các đoàn thể huyện và 177 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên cựu giáo chức trên địa bàn toàn huyện.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu Giáo chức huyện Yên Sơn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra. Thực hiện tốt công tác củng cố tổ chức các cấp hội và phát triển hội viên. Đến nay, toàn huyện có 30 hội Cựu Giáo chức các xã, thị trấn, với trên 1.000 hội viên, tăng trên 400 hội viên so với năm 2011. Hoạt động công tác hội đã từng bước đổi mới nội dung, khơi dậy và phát huy niềm tự hào nghề nghiệp, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, là tấm gương cho các thế hệ học sinh, con cháu noi theo. Hội đã thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên. Tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục góp phần cùng các cơ sở thực hiện các tiêu chí Phổ cập giáo dục các bậc học. Cụ thể 100% các cơ sở hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ hội, được tổng số tiền trên 430 triệu đồng. Ủng hộ các loại Quỹ tình nghĩa trên 250 triệu đồng; Quỹ Khuyến học trên 170 triệu đồng; Ủng hộ các trường Mầm non thực hiện phổ cập giáo mầm non cho trẻ 5 tuổi 68 triệu đồng. Nhiều hội viên tích cực tham gia công tác xã hội tại thôn, xóm góp phần cùng địa phương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống vật chất cho gia đình.


Đồng chí Nguyễn Thế An, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đai hội đại biểu Hội Cựu giáo chức huyện Yên Sơn lần thứ III đã bầu ra BCH Hội gồm 15 đồng chí. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Tại Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 41 đồng chí.


BCH Hội Cựu giáo chức khóa III ra mắt trước Đại hội.

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt trước Đại hội.

Tại Đại hội, Hội Cựu giáo chức tỉnh Tuyên Quang đã khen thưởng cho 9 tập thể, 13 cá nhân, UBND Huyện Yên Sơn khen thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội Cựu giáo chức, nhiệm kỳ 2011 – 2018.                                     

Đặng Huyền

Triển khai Đề án chăm sóc người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, ngày 12/6, UBND xã Tiến Bộ đã phối hợp vơi Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi tỉnh triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi xã Tiến bộ.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.