Học Bác, công tác thi đua, khen thưởng phải thiết thực

Thứ hai, ngày 16-04-2018, 15:04
Ngày 12-4-2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

 

Trong 8 nhiệm vụ được chỉ đạo tại Chỉ thị, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra là các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh kế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 100% tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc đăng ký “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị phải tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bê tông hóa 100 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 275 km kênh mương nội đồng; xây dựng 159 nhà văn hóa thôn bản.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng môi trường đầu đư kinh doanh thông thoáng, minh bạch đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các gương người tốt, việc tốt để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, làm theo tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, phấn đấu xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 


 
Theo TQĐT

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019”

Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019” dưới hình thức trực tuyến. Đồng chí Phó Văn Phương, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu huyện Yên Sơn, đến dự có các đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, cơ quan Khối Dân huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo chuyên viên các cơ quan khối Đảng, Văn phòng huyện, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện.

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tâm sự của các cựu chiến binh

Bác Nguyễn Văn Hậu, cựu chiến binh, xã Tứ Quận (Yên Sơn) tâm sự: Mỗi năm hội cựu chiến binh xã gặp mặt anh em một lần. Anh em vui vẻ phấn khởi lắm cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, cùng con cháu phát triển kinh tế. Tuy rằng nhiều anh em sức khỏe không được tốt nhưng vẫn động viên con cháu phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, làm trang trại đều đạt kết quả tốt.