Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 12 (mở rộng)

Thứ sáu, ngày 06-04-2018, 16:01
Sáng ngày 06/4, BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn khóa XXII đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XII (mở rộng).

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; Bí thư các chi đảng bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong quý I/2018, Huyện ủy Yên Sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Lĩnh vực phát triển kinh tế, đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích phát triển trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp. Trong quý đã tiến hành gieo cấy được 4.486 ha lúa xuân, đạt 105,3% KH vụ; Trồng được trên 432 ha rừng, đạt 13,4% KH. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các hạng mục công trình nhà máy chế biến gỗ Woodland, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giải phóng mặt bằng Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm; hoàn thiện đưa vào làm việc bộ phận giao dịch “Một cửa – Một cửa liên thông” của huyện. 3 tháng đầu năm Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 226 tỷ đồng, đạt 18,9% KH năm. Tổng thu ngân sách đạt trên 199,2 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 19,2 tỷ đồng, đạt 21,4% KH năm.


Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy" cho 02 cá nhân.

Văn hóa, xã hội phát triển ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, các hoạt động tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt. Hoạt động của Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.


Đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen của BTV Huyện ủy
cho các tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” .

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, năm 2018 vẫn còn có những hạn chế đó là: Kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số xã đạt còn thấp; kinh tế chưa phát triển mạnh; Công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số nơi chưa chặt chẽ. Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đặc biệt tập trung vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quý I, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.


Đồng chí Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của BTV Huyện ủy
cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục.

Tại hội nghị đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho 2 cá nhân. Huyện ủy Yên Sơn đã khen thưởng cho 7 chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017; 2 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục và 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. 

Đặng Huyền

Yên Sơn tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019.

Nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, tôn vinh những giá trị của sách và văn hóa đọc; Ngày 12/4, tại trường Trung học cơ sở xã Kim Quan, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Yên Sơn đã tổ chức ngày hội đọc sách năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Kim Quan. Cùng 350 thầy cô giáo và các em học sinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.