Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ tư, ngày 10-01-2018, 14:53
Sáng ngày 9/1, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan phòng ban, đơn vị, UBND các xã , thị trấn, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định hoàn thành đạt và vượt kế hoạch giao. Một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như: Tốc độ tăng sản phẩm bình quân trong năm đạt 7,05%; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.654 tỷ đồng; giá trị sản suất công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 1.135 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 55 tỷ đồng, đạt 104,4% KH; Duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Trung Môn và Kim Phú; trong năm giảm được 1.829 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 21,6% xuống còn 16,84%. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng còn một số tồn tại hạn chế như công tác quản lý, thực hiện bảo vệ rừng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên chưa cao; một số khoản thu không đạt kế hoạch; công tác cải cách hành chính một số mặt chuyển biến còn chậm. Năm 2018, huyện Yên Sơn đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện. Trong đó, phấn đấu duy trì 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 2 xã đạt chuẩn là Phúc Ninh và Thái Bình; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 61 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7,5%/năm; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Công bố quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước 2018; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 2018; Báo cáo kết quả nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả huyện đã đạt được trong năm 2017 trong điều kiện hết sức khó khăn. Đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và các chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, đồng chí đề nghị UBND huyện, các cơ quan phòng ban tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các đồng chí lãnh đạo các địa phương cơ quan đơn vị cần sâu sát, quyết liệt hơn trong việc triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2018. 

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đưa ra những ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Minh Quang, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018; triển khai các kế hoạch và tiến hành thực hiện ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn./. 

Thùy Dung

Yên Sơn xã hội hóa làm nhà ở cho hộ nghèo

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở đối với hộ nghèo theo Nghị quyết 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Yên Sơn đã huy động xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở. Quá trình triển khai dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp, ngành, địa phương của huyện đã nỗ lực vì một mái ấm cho người nghèo.

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tổ chức ban giao bò giống cho các hộ dân xã NTM Phúc Ninh – Tiến Bộ.

Nhằm giúp cho các hộ nâng cao đới sống, có thu nhập ổn định, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc phối hợp với UBND huyện Yên Sơn triển khai dự án “Xây dựng mô hình Ngân Hàng nuôi bò thịt gia trại, liện kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Phúc Ninh và xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 6/11 dự án đã tổ chức bàn giao 60 con bò cái giống cho 15 hộ của xã Phúc Ninh, Tiến Bộ. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Vi, Viện trưởng viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thuộc Ủy Ban dân tộc. Đại diện lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Yên Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Phương, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo của xã Phúc Ninh, Tiến bộ và 15 hộ nhận bò giống.

“Lợi ích kép” từ nuôi giun quế

Mô hình nuôi giun quế của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Long Xanh, xã Phú Lâm (Yên Sơn) vừa đi vào hoạt động nhưng đã mang lại giá trị kinh tế và góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường với chất thải của đàn bò sữa tại địa phương.