Nghị quyết hợp lòng dân

Thứ bẩy, ngày 17-02-2018, 08:54
Sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, đã thật sự được nhân dân đồng tình, thực hiện và bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương trong tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nghị quyết. Từ đồng thuận cao về nhận thức, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất để xây dựng nhà văn hoá thôn, bản gắn với khuôn viên, sân thể thao và tích cực đóng góp ngày công, nguyên vật liệu xây dựng và tiền để xây dựng. Trong năm 2017 bên cạnh phần hỗ trợ cấu kiện bê tông, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đã hiến đất, vật liệu xây dựng, tiền và đóng góp ngày công hoàn thiện 149 nhà văn hoá thôn, bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Việc hoàn thành 149 nhà văn hoá không chỉ mang ý nghĩa làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cho nhân dân địa phương có nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mà thông qua chương trình này còn có ý nghĩa phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017 cho thấy Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đây cũng là sơ sở quan trọng để bước sang năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên với mục tiêu phấn đấu xây dựng và hoàn thành thêm 159 nhà văn hoá./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Tiếng khèn nơi bản Mông Khuổi Khít

hôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) đa phần là đồng bào Mông. Vì vậy, những phong tục, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây vẫn được giữ gìn và phát triển, trong đó có tiếng khèn là đặc trưng của người con trai Mông.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Rộn ràng mùa hè xanh

Đến thời điểm này, 100% huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 với các nội dung: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Hiện nay, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh là một trong 5 nội dung đang diễn ra rầm rộ nhất, lực lượng tham gia đông đảo nhất.