Nghị quyết hợp lòng dân

Thứ bẩy, ngày 17-02-2018, 08:54
Sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, đã thật sự được nhân dân đồng tình, thực hiện và bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương trong tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nghị quyết. Từ đồng thuận cao về nhận thức, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất để xây dựng nhà văn hoá thôn, bản gắn với khuôn viên, sân thể thao và tích cực đóng góp ngày công, nguyên vật liệu xây dựng và tiền để xây dựng. Trong năm 2017 bên cạnh phần hỗ trợ cấu kiện bê tông, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đã hiến đất, vật liệu xây dựng, tiền và đóng góp ngày công hoàn thiện 149 nhà văn hoá thôn, bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Việc hoàn thành 149 nhà văn hoá không chỉ mang ý nghĩa làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cho nhân dân địa phương có nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mà thông qua chương trình này còn có ý nghĩa phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017 cho thấy Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đây cũng là sơ sở quan trọng để bước sang năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên với mục tiêu phấn đấu xây dựng và hoàn thành thêm 159 nhà văn hoá./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Tâm sự của các cựu chiến binh

Bác Nguyễn Văn Hậu, cựu chiến binh, xã Tứ Quận (Yên Sơn) tâm sự: Mỗi năm hội cựu chiến binh xã gặp mặt anh em một lần. Anh em vui vẻ phấn khởi lắm cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, cùng con cháu phát triển kinh tế. Tuy rằng nhiều anh em sức khỏe không được tốt nhưng vẫn động viên con cháu phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, làm trang trại đều đạt kết quả tốt.

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.