Sắp xếp, đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ sáu, ngày 06-07-2018, 15:25
Bài 2: Tháo gỡ vướng mắc, tinh gọn hiệu quả Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải đứng trước những khó khăn trong việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm biên chế và đầu mối. Các ngành, đơn vị trong tỉnh đang triển khai các giải pháp sắp xếp bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ viên chức và xây dựng phương án tự chủ về kinh phí hoạt động.

Theo Chương trình hành động 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang sẽ là đầu mối đào tạo nghề công lập của tỉnh. Trong ảnh: Đào tạo nghề Điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang.   Ảnh: Huy Hoàng

Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải sắp xếp, đổi mới, thu gọn đầu mối, cắt giảm biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước đảm bảo kinh phí chi thường xuyên sang cơ chế tự chủ về tài chính; chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Sở Nội vụ là đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Hiện kế hoạch đã được UBND tỉnh thông qua, còn bước cuối cùng xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành. Để chủ động cho việc triển khai trước khi kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành, các sở, ngành liên quan đã sớm chủ động rà soát, tập trung triển khai xây dựng đề án sắp xếp các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trên tinh thần Chương trình hành động số 21-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Y tế là một trong những lĩnh vực có nhiều tác động từ việc đổi mới sắp xếp thu gọn đầu mối. Mục tiêu cơ bản của ngành là sắp xếp theo hướng toàn diện, liên tục theo 3 cấp. Do vậy, ở mỗi cấp đều phải thực hiện sáp nhập các tổ chức để giảm đầu mối. Với các bệnh viện phải được phân hạng và sắp xếp tổ chức bên trong. Đồng chí Đào Duy Quyết, Giám đốc Sở Y tế cho biết, theo kế hoạch, ngành sẽ sáp nhập một số phòng của sở, 5 trung tâm có cùng chức năng và các chức năng chuyên khoa, giải thể trường Trung cấp Y tế. 

Theo đề án của ngành Y tế, sẽ giảm từ 40 đơn vị xuống còn 22 đơn vị, như vậy sẽ nảy sinh vấn đề lớn về sắp xếp cán bộ. Giải pháp trước mắt, ngành vẫn giữ nguyên cán bộ, sau đó sẽ điều chỉnh dần cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Việc sắp xếp lại nhằm tinh gọn bộ máy, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời, sử dụng nguồn nhân lực, các trang thiết bị y tế hiệu quả hơn. Sáp nhập các cơ sở y tế là một đề án tốt, từ đó tập trung được nguồn lực, trang thiết bị, nguồn kinh phí, tiết kiệm cho việc chi thường xuyên và biên chế cho ngành. Còn về cơ sở vật chất, vẫn giữ nguyên trụ sở làm việc của các đơn vị sau sáp nhập, khi có nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án sẽ đề xuất với tỉnh để xây lại trụ sở nhằm bảo đảm sự tập trung về một mối.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc lớn nhất khi thực hiện Nghị quyết là sáp nhập Trạm Khuyến nông huyện và các đơn vị khác thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Ông Trần Hải Tuyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện Sở đang hoàn thiện đề án sắp xếp các đơn vị trong ngành. Vấn đề được quan tâm nhất đó là việc dư thừa các vị trí lãnh đạo cấp trưởng, phó. Các đơn vị đều phải tính toán lựa chọn sắp xếp bố trí cán bộ cho đúng với chức trách nhiệm vụ, phù hợp với khả năng, chuyên môn. Tuy nhiên, hầu hết các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đều nhận thức đầy đủ tinh thần Nghị quyết, sẵn sàng chấp nhận sự sắp xếp của cấp trên.

Ngay trong năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng xong Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. Căn cứ vào đề án, đến năm 2021 ngành sẽ sắp xếp giảm 111 điểm trường mầm non, tiểu học chuyển về điểm trường trung tâm hoặc điểm trường khác, đảm bảo mục tiêu có quy mô điểm trường, lớp học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Sở Giáo dục và Đào tạo xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng có tác động xã hội lớn, do vậy cần phải phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân, sự ủng hộ và tự giác thực hiện của phụ huynh học sinh. 

Sẵn sàng thích ứng với cơ chế tự chủ

Theo tinh thần của Nghị quyết và Chương trình hành động số 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngoài nhiệm vụ sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thì nhiệm vụ đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, hoàn thiện thể chế tài chính có tác động lớn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc các đơn vị phải chủ động tìm hướng đi mới, tự lo kinh phí hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị. Tính đến năm 2017, toàn tỉnh có 626 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 28 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Trước khi có Nghị quyết số 19, tỉnh ta cũng đã có những bước đi tiên phong để tinh giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Với các đơn vị sự nghiệp kinh tế, chủ trương của tỉnh xác định cổ phần hóa ở những đơn vị có đủ điều kiện, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả. Có thể thấy đây là chủ trương giúp “cởi trói” cho nhiều đơn vị đang có khả năng tự chủ về kinh tế. Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ là một trong 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện lộ trình cổ phần hóa trong giai đoạn 2018 - 2020.

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ cho biết, đây chính là mong muốn của ông và của người lao động trong đơn vị. Trên thực tế, đơn vị hoạt động, hạch toán tài chính theo quy định của một đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động được trả lương theo quy định của Luật Viên chức. Nhưng toàn bộ kinh phí chi trả cho người lao động, đơn vị đã phải tự chủ từ khi thành lập đến nay. Tài sản mua, bán đều phải tuân theo các quy định hết sức rườm rà. Đơn cử như đơn vị muốn mua một cái ô tô tải phải thực hiện các thủ tục kéo dài tới 1 năm mới mua được. Đây thực sự là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động của đơn vị.

Hiện đơn vị đã chủ động rà soát lực lượng lao động, những người có năng lực tham gia cổ phần, xác định các phương án để chuyển sang cổ phần hóa. Sau khi chuyển thành cổ phần hóa, đơn vị sẽ sắp xếp lại lực lượng lao động để tránh việc dôi dư lao động như hiện nay. Người lao động sẽ phải năng động tìm việc để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ có năng lực tài chính hơn khi chuyển thành công ty cổ phần.

Nắm bắt chủ trương của tỉnh theo Nghị quyết 19, Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đã chủ động xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đề án, Trung tâm Quản lý, Khai thác nước khoáng và Dịch vụ suối khoáng Mỹ Lâm sẽ giải thể và sáp nhập vào Ban Quản lý. Một số phòng chuyên môn của hai đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ sẽ được sáp nhập, còn 4 phòng và 2 đội. Ban Quản lý sẽ chuyển hoạt động theo cơ chế tự chủ hoặc tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên.

Ông Lê Quốc Thu, Trưởng Ban quản lý trăn trở: “Thực hiện đề án này, đơn vị phải đối mặt với vấn đề tự vận động về nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn thì mới có thể “sống” được. Chúng tôi cũng xác định được tư tưởng và chuẩn bị sẵn tâm thế từ những năm trước đây. Vì chúng tôi nhận thấy nếu cứ để Ban Quản lý và Trung tâm hoạt động theo cơ chế như hiện nay thì hiệu quả phục vụ du lịch sẽ không cao. Khi chuyển sang cơ chế tự chủ, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn về vốn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải huy động nguồn vốn từ nhiều cách để xây dựng khu dịch vụ tắm khoáng mới, đồng thời đào tạo lại nguồn nhân lực làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp”. 

Ông Đinh Văn Bắc, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Yên Sơn cho biết, sáp nhập Trạm Khuyến nông huyện và các đơn vị khác thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện hoạt động theo cơ chế tự chủ hoặc tự chủ một phần bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi những người làm viên chức sự nghiệp bao năm qua không phải ai cũng có kiến thức và năng lực kinh doanh. Trong khi đó, hệ thống các đại lý, cửa hàng cung ứng vật tư nông nghiệp hiện nay rất nhiều và đến tận thôn, bản. Việc cạnh tranh của Trung tâm sẽ gặp phải nhiều khó khăn.

Cơ chế hoạt động của Trung tâm thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các đơn vị này vào làm một như thế nào là điều mà ông Bắc và những viên chức của Trạm lo lắng nhất. Tuy nhiên, ông Bắc cũng cho rằng, trong cái khó thì có cả những cơ hội và thuận lợi để cán bộ, viên chức năng động để tăng thu nhập. Bởi những cán bộ, viên chức của Trạm hầu hết là những người được đào tạo, có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho người dân lồng ghép với việc làm dịch vụ. Với ưu thế này sẽ tạo được uy tín và tin tưởng của người dân khi lựa chọn các dịch vụ của Trung tâm. Ông Bắc nói: “Biết là khó nếu thực hiện theo cơ chế mới, chức năng, nhiệm vụ mới, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng tâm thế để thực hiện theo đúng lộ trình mà tỉnh, huyện đề ra”. 

Thực hiện Nghị quyết 19 sẽ liên quan tới lợi ích của nhiều người và đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, trên tinh thần Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19, các cơ quan, đơn vị cần phải thống nhất từ nhận thức đến hành động, nhất quán từ chủ trương, quan điểm, phương pháp, cách làm và lộ trình thực hiện, đảm bảo tính kế thừa, đoàn kết và phát triển.

Theo TQĐT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

Siết vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.