Sơ kết 3 năm chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Đảng ủy Nhà máy Z113 và Z129

Thứ tư, ngày 16-09-2020, 16:18
Sáng 16/9, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Đảng ủy Nhà máy Z113 và Z129.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê  Văn Phước, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Kiên Cường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ninh Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy Nhà máy Z113, Z129.

Trong 3 năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy Yên Sơn với Đảng ủy Nhà máy Z113 và Z129 đã đạt được nhiều kết quả tốt. Các nhà máy luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Đảng ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên quốc phòng và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phối hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong 3 năm, Nhà máy Z113 đã ủng hộ các quỹ hội địa phương, đóng góp xây dựng nông thôn mới được trên 400 triệu đồng. Nhà máy Z129 ủng hộ kinh phí xây dựng Đình Minh Cầm, các công trình phúc lợi xã hội là 265 triệu đồng.


Đ/c Phạm Ninh Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị
sơ kết 3 năm chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Đảng ủy Nhà máy Z113 và Z129.

Thời gian tới, Ban dân vận Huyện ủy Yên Sơn, Đảng ủy Nhà máy Z113, Z129 sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân quốc phòng và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội gắm với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh./.

Tùng Lâm

Định hướng học sinh sử dụng điện thoại hiệu quả

Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT trong đó có quy định hành vi không được làm là sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Vì vậy, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại trong lớp học nhằm phục vụ mục đích học tập, giáo dục và đào tạo ở bậc THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Yên Sơn nỗ lực huy động trẻ đến trường

Nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh của các cấp, ngành, đoàn thể; ngành giáo dục huyện Yên Sơn cũng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút trẻ đến trường.