Tạo niềm tin vững chắc trong dân

Thứ bẩy, ngày 03-02-2018, 17:10
88 năm qua kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đưa nhân dân đi đến thắng lợi. Phát huy truyền thống quý báu đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trong sạch, tạo niềm tin bền vững của nhân dân đối với Đảng.

Chị Lương Thị Hài, cán bộ khuyến nông xã Minh Thanh và chị Đỗ Thị Mỵ, cán bộ khuyến nông
huyện Sơn Dương phụ trách cụm xã thường xuyên sâu sát cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt 
chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế.

Tính đến hết tháng 11-2017, toàn tỉnh có 496 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 255 đảng bộ cơ sở, 241 chi bộ cơ sở, 3.465 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 54 nghìn đảng viên. Trong năm qua, các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ năm trước trong công tác lãnh đạo. Các tổ chức đảng ở cơ sở và dưới cơ sở đã có nhiều chuyển biến sau sửa chữa, khắc phục với mục tiêu xây dựng, củng cố những tổ chức đảng cơ sở, từ chỗ còn nhiều hạn chế thành trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các cấp ủy đảng đã nhìn thẳng, đánh giá, xếp loại đúng và thực chất tổ chức đảng và đảng viên. Quy trình đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, không có tình trạng nể nang, né tránh. Đặc biệt là việc thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều địa phương trong tỉnh đã có cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo.


Nhà văn hóa thôn Chè Đen 2, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) được xây dựng đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.     Ảnh:D.L

Đồng chí Nguyễn Đình Nhật, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy nhiều tổ chức cơ sở đảng đã khắc phục ngay những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý cán bộ, đảng viên. Năm 2017, Ban đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng đánh giá, phân loại chặt chẽ, đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Trong đó có điểm mới là yêu cầu các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện đánh giá, tổng hợp cụ thể những ưu điểm, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ của các chi bộ được phân công theo dõi, dự sinh hoạt. Việc xuống dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện được giám sát chặt chẽ và thường xuyên, coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đã coi trọng công tác luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở, đưa những cán bộ có năng lực từ huyện về đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở những đảng bộ cơ sở còn hạn chế. Tới đây, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tăng cường hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các chi bộ tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của chi bộ và tổ chức cơ sở đảng mà chưa nhiều nơi làm được.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hứa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Minh Thanh (Sơn Dương) cho biết: “Đảng bộ xác định xây dựng và luôn giữ vững danh hiệu tập thể trong sạch, vững mạnh trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Bởi vậy, Đảng ủy luôn phân công nhiệm vụ cụ thể đi liền với giám sát và kiểm tra chặt chẽ cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ cán bộ, công chức thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng trong nhân dân để giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác hòa giải, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng”.

Nhiều địa phương khác trong tỉnh đã coi công tác thường xuyên củng cố, đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ông Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) cho biết, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức xã. Đảng ủy và UBND phường đã triển khai các giải pháp khuyến khích, động viên đối với những cán bộ, đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng cũng nghiêm khắc phê bình đối với cán bộ, đảng viên, công chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã có sự khuyến khích, khen thưởng và động viên kịp thời đối với những bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố có nhiều đóng góp ở khu dân cư. Đảng bộ phường cũng xác định muốn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh thì luôn phải giữ gìn sự đoàn kết trong đảng bộ, phát huy tinh thần dân chủ. Bởi vậy, tất cả các công việc, các khoản thu, chi của Đảng bộ đều được công khai, minh bạch trong cán bộ, đảng viên, công chức.

Xây dựng và thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở đảng là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy rất cần những cách làm hay và sáng tạo của các địa phương, các cấp ủy để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.     

Theo TQĐT

Rộn rã xuống đồng

Lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là Lễ hội Lồng tông) đang được tổ chức ở khắp các địa phương trong tỉnh, ước vọng cho 1 năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Ngoài duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống còn tạo động lực để bà con tập trung gieo cấy hết diện tích lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Yên Sơn khắc phục hậu quả sau mưa bão

Đêm ngày 17/02/2019, trên địa bàn huyện Yên Sơn đã xảy ra mưa bão gây thiệt hại về nhà và tài sản của người dân. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các xã bị ảnh hưởng của thiên tai đang nỗ lực cùng với nhân dân khắc phục hậu quả để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.