Bí thư cấp ủy không là người địa phương: Sẽ thực hiện ngay sau Hội nghị T.Ư 7

Theo Ban soạn thảo Đề án Trung ương 7 về công tác cán bộ, đến nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện dứt điểm chủ trương này trên toàn quốc.

Bài cuối: Từ kinh nghiệm đến quyết tâm thực hiện nghị quyết

- Trên cơ sở những kết quả bước đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Tuyên Quang bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW với tinh thần chủ động, thể hiện quyết tâm cao bằng việc làm cụ thể, nghiêm túc.

"Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng."

Bài 2: Tháo gỡ bất cập trong kiêm nhiệm chức danh

- Bên cạnh những cái được của việc thực hiện kiêm nhiệm chức danh ở cơ sở thì còn có nhiều bất cập nảy sinh cần có giải pháp tháo gỡ để tiếp tục được phát huy hiệu quả, làm cơ sở để Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị: Nhìn từ việc kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở

- Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai việc kiêm nhiệm chức danh cấp cơ sở để sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đã đạt kết quả bước đầu. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về ...

Đại thắng mùa Xuân 1975 và đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng

Thắng lợi vẻ vang của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là kết tinh sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến bền bỉ, kéo dài 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sắc sảo của Đảng ta.

Huyện Yên Sơn tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho xã Quý Quân

Nhằm chủ động trong công tác ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, ngày 26/4, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Sơn đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho xã Quý Quân.

Yên Sơn đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020 xác định tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền xây dựng 6 đề án phát triển nông, lâm nghiệp, ...

Lễ công bố Quyết định xã Trung Môn đạt chuẩn nông thôn mới.

Chiều ngày 23/4, UBND xã Trung Môn đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Trung Môn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, ...

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Vân

Sáng ngày 20/4, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông bà: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên QUang; Hứa Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Dương, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc với cử tri của xã Xuân Vân, ...

Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh đã tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 161 km đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung; lắp ghép 231 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng mới được 243 nhà văn hóa thôn, bản. Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 03.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.