Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ sáu, ngày 22-12-2017, 16:16
Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng” của LLVT tỉnh, những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh ra quân huấn luyện năm  2017.   Ảnh: Đăng Ninh

Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng Dân quân tự vệ rộng khắp và lực lượng Dự bị động viên hùng hậu, hàng năm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. 

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Hang và chỉ đạo 35 cơ sở tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, ứng phó cháy rừng, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả thiết thực và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, năng lực làm tham mưu, phối hợp và tổ chức chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII ) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua bình xét năm 2017 có 76,9% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, và gần 71% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Nhật Nam

Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đã xét và đề nghị Quân khu 23.500 đối tượng, trong đó có trên 13 nghìn đối tượng đã được chi trả trợ cấp 1 lần, với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 152-NQ/ĐUQSTW ngày 01/8/2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác Dân vận của LLVT trong thời kỳ mới” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia 16.215 ngày công giúp đỡ nhân dân, ổn định đời sống, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, làm đường bê tông nông thôn, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm kịp thời, hiệu quả cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức khó lường. Do vậy, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc XHCN đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy phải tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương cách mạng và những thành tích đã đạt được.

Trước hết: Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Duy trì thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu về kinh tế vững về quốc phòng, an ninh.

Theo TQĐT

Học Bác nêu cao vai trò người cao tuổi

Thực hiện lời căn dặn của Bác “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức”, những năm qua, bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bản Pình, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn nêu cao vai trò của một chi hội trưởng người cao tuổi mẫn cán, giỏi làm kinh tế và tích cực làm từ thiện. Bà vừa được nhận giấy khen và giấy chứng nhận người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh giai đoạn 2012-2017.

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tổ chức ban giao bò giống cho các hộ dân xã NTM Phúc Ninh – Tiến Bộ.

Nhằm giúp cho các hộ nâng cao đới sống, có thu nhập ổn định, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc phối hợp với UBND huyện Yên Sơn triển khai dự án “Xây dựng mô hình Ngân Hàng nuôi bò thịt gia trại, liện kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Phúc Ninh và xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 6/11 dự án đã tổ chức bàn giao 60 con bò cái giống cho 15 hộ của xã Phúc Ninh, Tiến Bộ. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Vi, Viện trưởng viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thuộc Ủy Ban dân tộc. Đại diện lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Yên Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Phương, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo của xã Phúc Ninh, Tiến bộ và 15 hộ nhận bò giống.

“Lợi ích kép” từ nuôi giun quế

Mô hình nuôi giun quế của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Long Xanh, xã Phú Lâm (Yên Sơn) vừa đi vào hoạt động nhưng đã mang lại giá trị kinh tế và góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường với chất thải của đàn bò sữa tại địa phương.