Yên Sơn nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị rừng trồng

Thứ hai, ngày 21-09-2020, 05:45
Trong những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được các cấp các ngành trên địa bàn huyện Yên Sơn tích cực triển khai, nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình cùng đã đầu tư, phương tiện cơ giới trong trồng, chăm sóc, theo đúng quy trình kỹ thuật, góp phần nâng cao trữ lượng rừng trên cùng một ha

Huyện Yên Sơn có trên 71.314 ha đất lâm nghiệp đã có rừng, trong đó có 57.119 ha đất rừng đã giao cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình trồng rừng sản xuất, trên 14.000 ha đất rừng phòng hộ, 112 ha đất rừng đặc dụng. Để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng kinh doanh trên địa bàn, hàng năm huyện đã làm tốt công tác kiện toàn Ban quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững của 28 xã, các Tổ, Đội quản lý và vảo vệ rừng tại các thôn bản, được trang cấp đầy đủ các trang thiết bị cá nhân tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, công tác tập huấn kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng được tổ chức thường xuyên, lồng ghép tại các hội nghị tập huấn sản xuất nông nghiệp thôn bản. Kế hoạch khai thác rừng trồng, trồng lại được quản lý chặt chẽ, các Chương trình hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp của tỉnh được triển khai kịp thời đến với người dân. Tỉnh từ năm 2018 đến nay, thực hiện Chương trình hỗ trợ cây giống chất lượng cao của tỉnh, toàn huyện đã trồng được trên 1.900 ha, trên địa bàn 28 xã. Qua kiểm tra nhiệm thu 100% diện tích rừng trồng  đảm bảo mật độ, trồng hết diện tích, tỷ lệ cây sống cao, công tác chăm sóc theo đúng quy trình thuật. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế rứng trồng, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 9.849 ha rừng trồng của 1.408 hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, Công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn huyện được cấp chứng chỉ rừng FSC, hiện đã hoàn thiện hồ sơ cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 8.000 ha rừng, trên địa bàn 9 xã.

Kiểm tra chất lượng rừng trồng FSC trên địa bàn huyện Yên Sơn

Tân Long, một trong những xã nhiều năm qua, luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, hiện trên địa bàn xã có trên 2.336 ha rừng trồng sản xuất kinh doanh, hàng năm khai thác từ 60 đến 80 ha rừng trồng, năng suất trữ lượng rừng trên 7 năm đạt 80 – 90 m3/ha, rừng dưới 7 năm  đạt 70 – 80 m3ha, các chương trình hỗ trợ của tỉnh người dân được tiếp cận và hưởng lợi, hàng năm có từ 50 đến 60 ha rừng trồng mới, nhận cây giống từ Chương trình hỗ trợ cây giống chất lượng cao của tỉnh. Ngoài ra xã còn tích cực triển khai Chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC, hiện đã có trên 2.000 ha rừng trồng keo tai tượng, của 516 hộ gia đình trên địa bàn 13/14 thôn đăng ký chứng chỉ rừng FSC.

Chăm sóc rừng trồng FSC tại xã Tân Long huyện Yên Sơn

Thời gian tới, huyện tập chúng duy trì diện tích rừng hiện có, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ cây giống chất lượng cao của tỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, khai thác tối đa các lợi thế để phát triển rừng, tiếp tục triển khai Chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa nghèo, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khi hậu.

Xuân Huê

Làng Chẩu hôm nay

Khác xa với hình ảnh nghèo nàn, lạc hậu suốt một thời gian dài, Làng Chẩu ngày nay hiện hữu với diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, người dân no ấm đủ đầy. Đó là nhờ ánh sáng soi đường của Đảng và vai trò lãnh đạo của chi bộ trong những năm qua, đưa bà con dân tộc Dao quần trắng nơi đây ngày càng phát triển.

Xã Chiêu Yên tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2020

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, ngày 18/11/2020 xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2020.