Yên Sơn sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Chủ nhật, ngày 31-12-2017, 16:03
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức. Hiện nay toàn đảng bộ huyện đã thực hiện hoàn thành 12/30 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đến năm 2020, còn 18 chỉ tiêu huyện đang tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXI, BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các tổ chức cơ sở Đảng đã đi vào nền nếp; việc triển khai nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. 


Trang trại cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm của gia đình ông Nguyễn Văn Giàu, thôn Ao Dăm xã Phúc Ninh.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Với tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông lâm nghiệp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát các vùng nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện hiện có, lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng địa phương để tập trung phát triển, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay huyện đã từng bước hình thành 04 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Gồm: Vùng thượng huyện  09 xã; Vùng ATK 07 xã; Vùng hạ huyện 09 xã; Vùng Trung tâm huyện 5 xã. Huyện cũng tập trung xây dựng và phát triển, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của huyện nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, hộ kinh doanh nông, lâm, thủy sản tham gia giới thiệu sản phẩm, liên kết, trao đổi thông tin, thương thảo hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hiện nay trên địa bàn huyện đã có 11 sản phẩm hàng hóa xây dựng được nhãn hiệu, đang từng bước khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ và đang tiếp tục đề nghị đăng ký 04 nhãn hiệu hàng hóa. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại; đến nay trên địa bàn huyện có 186 trang trại, trong đó 138 trang trại đủ điều kiện vay vốn; 129 trang trại đã vay vốn để phát triển kinh tế trang trại với số tiền trên 50,9 tỷ đồng. Doanh thu từ kinh tế trang trại đạt trên 165,2 tỷ đồng/năm; có nhiều trang trại cho thu nhập bình quân trên 5 tỷ đồng/năm. 


Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (Yên Sơn).  Ảnh: Quang Lê

Ngoài phát triển nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, BCH Đảng bộ huyện Yên Sơn cũng tập trung chỉ đạo phát triển du lịch, đây là nhiệm vụ trọng tâm thứ 2 trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Với lợi thế về tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện việc quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện; tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm tại xã Phú Lâm; đẩy mạnh các hoạt động thông tin quảng bá xúc tiến du lịch. Đến nay huyện đã hình thành và thu hút khách du lịch chủ yếu trên 3 loại hình du lịch đó là: Du lịch tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng và du lịch lịch sử, hằng năm thu hút gần 200 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu từ các loại hình dịch vụ du lịch đạt trên 150 tỷ đồng/năm.

Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Yên Sơn đã thực hiện tốt chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của trung ương, của tỉnh về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản trên địa bàn. Bước đầu đã quy hoạch cụm công nghiệp tại trung tâm huyện.

Đời sống văn hoá xã hội trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến hết năm 2017, toàn huyện xây dựng được 39 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số và chăm sóc trẻ em đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2017 giảm 1780 hộ. Đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,23% xuống còn 17,32 % vào cuối năm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về  “ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và nâng cao; Quy chế dân chủ ở cơ sở và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, xây dựng và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, nhân dân vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng.

Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ huyện, đến nay huyện Yên Sơn hiện hoàn thành 12/30 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết. Tiêu biểu là các chỉ: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 5 năm 7,5%; Cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp chiếm 36,1%; Giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế đến năm 2017 đạt 1.134 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực hàng năm trên 74 nghìn tấn; Tỷ lệ che phủ rừng 61%; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4,3%. Hiện nay Đảng bộ huyện Yên Sơn đang tập trung lãnh đạo thực hiện 18 chỉ tiêu còn lại, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đưa Yên Sơn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh

Đặng Huyền

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác Hồ

Trên cơ sở nội dung đột phá được Tỉnh ủy xác định năm 2018 là Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã bám sát và xây dựng nội dung đột phá của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện gắn với khắc phục hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tâm sự của các cựu chiến binh

Bác Nguyễn Văn Hậu, cựu chiến binh, xã Tứ Quận (Yên Sơn) tâm sự: Mỗi năm hội cựu chiến binh xã gặp mặt anh em một lần. Anh em vui vẻ phấn khởi lắm cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, cùng con cháu phát triển kinh tế. Tuy rằng nhiều anh em sức khỏe không được tốt nhưng vẫn động viên con cháu phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, làm trang trại đều đạt kết quả tốt.

Khánh thành nhà lớp học và thư viện

Ngày 6-12, đơn vị tài trợ DEARS BRAINS Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Vì sự phát triển bền vững phối hợp với UBND huyện Yên Sơn tổ chức Lễ khánh thành nhà lớp học điểm trường Đồng Khẩn và thư viện Cầu vồng tại trường Tiểu học Kiến Thiết.