Thôn Nhùng xã Tứ Quận làm theo lời Bác

Thứ ba, ngày 06-06-2017, 16:35
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Nhùng xã Tứ Quận đã chọn việc làm theo thiết thực là “ Xây dựng Chị bộ và chính quyền thôn vững mạnh, phát huy quy chế dân chủ thực hiện tốt các chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhờ đó mà những năm qua thôn Nhùng là thôn đi đầu trong mọi hoạt động của xã Tứ Quận, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thôn Nhùng có 123 hộ gia đình, trong đó có trên 60% hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Hà Thị Miên, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nhùng cho biết, 5 năm trở về trước, do Chi bộ và các đoàn thể trong thôn hoạt động kém hiệu quả nên mọi công việc trong thôn rất trì trệ, nhân dân trong thôn còn xảy ra tình trạng mất đoàn kết, đời sống kinh tế của nhân dân cũng khó khăn. Trước thực trang đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ thôn đã cũng cố lại Chi bộ và các đoàn thể, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, đặc biệt thực hiện tốt quy chế dân chủ, từ đó mọi hoạt động trong thôn đã được duy trì tốt, nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ 1 thôn khó khăn nhất của xã, giờ đây Nhùng lại vươn lên trở thành đơn vị đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2016, khi được xã triển khai chương trình xây dựng Nhà văn hóa thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, trong thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được lợi ích thiết thực của việc xây dựng nhà văn hoá, từ đó người dân đã đóng góp tiền của, vật chất huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện chính quyền thôn đều công khai, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở vì vậy được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó mà cuối năm 2016 thôn đã hoàn thành xây dựng Nhà văn hóa đảm bảo 150 chỗ ngồi. Có sân thể thao trên 300m2 . Tổng kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng, Trong đó nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là huy động đóng góp trong nhân dân. Nhiều hộ ngoài khoản đóng góp của gia đình còn ủng hộ cơ sở vật chất, nội thất bên trong nhà văn hóa. Tiếp đó, cuối năm 2016, thực hiện Nghị quyết 03 HĐND tỉnh về bê tông hóa đường giao thông nội đồng, nhân dân trong thôn cũng đóng góp tiền của tổng trị giá trên 60 triệu đồng để bê tông hóa gần 1km đường nội đồng. Có được kết quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đó là nhờ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, đảng viên luôn là những người tiên phong đi từ đó tạo đuộc sự đồng thuận trong nhân dân.


Nhiều hộ gia đình ở thôn Nhùng, xã Tứ Quận trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Chi bộ thôn đã tập trung chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, Qua đó đời sống của nhân dân trong thôn ngày một nâng cao. Hiện nay, 100% hộ trong thôn đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực đưa  những giống lúa lai, ngô lai vào sản xuất và tập trung trồng rừng, trồng cây ăn quae phát triển chăn nuôi cá, gia cầm. Hiện toàn thôn chỉ còn 19 hộ nghèo, giảm gần 20 hộ so với năm 2015. Năm 2016 có trên 82% số hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", thôn đạt “Khu dân cư văn hoá”. 

Với những thành tích đã đạt được trong việc lãnh chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, năm 2017, thôn Nhùng xã Tứ Quận đã được Huyện ủy Yên Sơn biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học  tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặng Huyền

Lang Quán nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Những năm qua, bằng nhiều giải pháp của chính quyền địa phương cùng với sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Lang Quán (Yên Sơn) đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tân Tiến vượt khó xây dựng nông thôn mới

Là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, sau 10 năm triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, hiện nay xã Đảng bộ xã đang nỗ lực vượt khó lãnh đạo toàn xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.