Đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi cá trên sông

Thứ tư, ngày 27-06-2018, 14:45
Trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ gia đình nuôi cá lồng trên sông đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các lồng, bè nuôi cá.

Gia đình anh Vũ Văn Bảy, xóm 13, xã Tân Long (Yên Sơn) đã có kinh nghiệm 15 năm nuôi cá lồng trên sông. Với gia đình anh, mỗi mùa mưa lũ đến, mực nước sông lên cao, việc đảm bảo an toàn cho các lồng cá là ưu tiên hàng đầu. Anh thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của thời tiết, gia cố lại lồng bè, có phương án di chuyển lồng bè khi mực nước dâng lên cao.

Xã Tân Long là địa phương có nhiều hộ gia đình có truyền thống nuôi cá lồng trên sông. Hiện nay, các lồng đều nuôi các loại cá đặc sản như chiên, bỗng… có giá trị kinh tế cao. Vì vậy việc đảm bảo an toàn cho các lồng, bè nuôi cá nhất là trong mùa mưa lũ được các hộ gia đình đặc biệt quan tâm. Chính quyền địa phương cũng chú trọng tuyên truyền người nuôi phải theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, gia cố lại lồng, bè.

Hiện nay đang là mùa mưa bão, mỗi hộ gia đình cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các lồng, bè nuôi cá để việc chăn nuôi phát triển thuận lợi./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh đã tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 161 km đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung; lắp ghép 231 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng mới được 243 nhà văn hóa thôn, bản. Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 03.

Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then xã Lực Hành: Gìn giữ “hồn cốt” người Tày

Những ngày nông nhàn, 11 chị em là thành viên Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then xã Lực Hành (Yên Sơn) lại tập trung về nhà chị Hoàng Thị Thự, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Làng Quài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ để luyện tập những bài hát Then mới được tập huấn ở Chiêm Hóa. Điệu Then da diết, tiếng đàn Tính ngân nga đã xua đi cái oi nóng của mùa hạ.