Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, động lực để phát triển

Thứ năm, ngày 05-04-2018, 00:24
Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI xác định trong nhiệm kỳ. Cụ thể hóa Nghị quyết, nhiều giải pháp tích cực đã được tỉnh tập trung thực hiện, đặc biệt trên lĩnh vực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là chỉ số thứ 2 trong 10 chỉ số PCI. Đây là chỉ số được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm khi triển khai các dự án đầu tư, nhất là sự bảo đảm về tính ổn định trong quá trình sử dụng đất. Điều này đã được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt coi trọng, là điều kiện tích cực để thu hút các nhà đầu tư. Tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhờ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ đã giúp nhiều nhà đầu tư an tâm triển khai thi công các dự án đầu tư.

 

Năm 2017, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang tăng 6 bậc so với năm 2016, xếp thứ 39 so với các tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng. Những kết quả thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của các cấp chính quyền, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư. Trong số 10 chỉ số thành phần, hầu hết các chỉ số của Tuyên Quang đều tăng điểm so với năm 2016 như: gia nhập thị trường 8,29 điểm; tính minh bạch 6,59 điểm; tính năng động của chính quyền 5,1 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 6,13 điểm… Cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng để tỉnh đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong công tác thu hút đầu tư.

Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Cam kết giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính đã nhận được sự quan tâm tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều dự án lớn của tỉnh đã được triển khai, các hình thức đầu tư xây dựng – chuyển giao, đổi đất lấy hạ tầng... sẽ là những giải pháp tích cực để kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đảm bảo mức tăng trưởng ổn định trong thời gian tới./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh đã tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 161 km đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung; lắp ghép 231 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng mới được 243 nhà văn hóa thôn, bản. Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 03.

Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then xã Lực Hành: Gìn giữ “hồn cốt” người Tày

Những ngày nông nhàn, 11 chị em là thành viên Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then xã Lực Hành (Yên Sơn) lại tập trung về nhà chị Hoàng Thị Thự, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Làng Quài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ để luyện tập những bài hát Then mới được tập huấn ở Chiêm Hóa. Điệu Then da diết, tiếng đàn Tính ngân nga đã xua đi cái oi nóng của mùa hạ.