Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ sáu, ngày 01-06-2018, 16:09
Sáng ngày 30/5, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang để tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19 - 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo và Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang năm 2018, định hướng đến năm 2020.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.  

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố đã tham gia nhiều ý kiến bàn các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, theo từng lĩnh vực mà ngành, địa phương quản lý. Hiện nay toàn tỉnh có trên 1.500 doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 2.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Mục tiêu đến năm 2020, Tuyên Quang duy trì chỉ số PCI của tỉnh xếp trong tốp 30 của cả nước. Để thực hiện tốt 10 chỉ số trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các đại biểu đề nghị tập trung thực hiện tốt 4 chỉ số hiện đang đạt ở mức thấp gồm: chi phí thời gian, chi phí cạnh tranh bình đẳng, chi phí tính năng động của chính quyền và chi phí không chính thức. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là một trong những giải pháp trọng tâm được các đại biểu tập trung đề cập, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực đề nghị các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan soạn thảo để hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh; Các cấp, các ngành bám sát các chỉ tiêu thành phần của chỉ số PCI, đưa ra những giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng, điểm số của các chỉ tiêu thành phần, qua đó góp phần nâng cao vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý trang thông tin điện tử của ngành, địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.

Bí thư đoàn xã Thái Bình "Dân vận khéo"

Bí thư Đoàn xã Thái Bình, Trương Ngọc Đức không chỉ là một Bí thư đoàn gương mẫu, nhiệt huyết mà còn là người “rất khéo” làm công tác dân vận để tập hợp, đoàn kết thanh niên. Để có được điều này, anh đã không quản nắng mưa, sớm tối, nhiệt tình trong công tác dân vận. Mọi công việc ở trên địa bàn xã anh đều có mặt chung sức góp sức để các phong trào trên địa bàn ngày càng phát triển.