Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng ngày 30/5, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCI tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang để tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động ...

Mỹ Bằng xây dựng nông thôn mới gắn với sản phẩm chủ lực

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) đã xác định một trong số những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân đó là chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa chủ lực.

Yên Sơn tập trung thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông trên địa bàn huyện Yên Sơn đang tập trung phương tiện, nhân lực thu hoạch lúa xuân, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Thắng lợi cả 3 chỉ tiêu vụ lúa xuân 2018

- Qua tháng ngày sương giá, vượt lên trong mưa lốc đầu mùa, giờ bông lúa xuân đã nặng đầy hạt thóc. bà con nông dân khắp nơi trong tỉnh đang nô nức bước vào mùa thu hoạch. Để hạn chế thất thoát trong vụ thu hoạch, ngành nông nghiệp đã vận động bà con gặt sớm với phương châm “xanh nhà hơn già ...

Tuyên Quang: Trên 16.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC

Tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 16.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC do Hội đồng Quản trị rừng thế giới chứng nhận, trong đó có trên 11.000 ha thuộc 5 công ty lâm nghiệp do tỉnh quản lý; gần 1000 ha thuộc nhóm, hộ gia đình; còn lại là thuộc các công ty lâm nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn.

Điều chỉnh địa giới hành chính TP Tuyên Quang: Thống nhất quản lý không gian đô thị

Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố là cơ sở để thành phố Tuyên Quang thống nhất quản lý không gian đô thị, phát huy được lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo ...

Ứng dụng hệ thống tưới nước tự động cho sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang tích cực ứng dụng hệ thống tưới nước tự động vào sản xuất nông nghiệp. Qua thực tiễn sử dụng cho thấy, hệ thống này đang mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần tăng năng suất chất ...

Huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 vụ xuân năm 2018

Ngày 24/5, huyện Yên Sơn phối hợp với Công Ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình sản xuất lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm, vụ xuân năm 2018.

Không nên quá lo lắng khi đàn trâu mất giá

Sau đàn lợn, hiện nay đàn trâu đang giảm mạnh, khiến người chăn nuôi hết sức lo lắng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp tỉnh, bà con nên tiếp tục duy trì đàn trâu, không nên vội vàng bán trâu để gỡ vốn.

Yên Sơn chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2018, toàn huyện Yên Sơn gieo cấy 4.260 ha lúa, trong đó lúa lai 3.000 ha, lúa thuần 1.260 ha, đạt 105% kế hoạch. Hiện nay trên diện tích lúa xuân đã xuất hiện một số loại sâu bệnh hại. Bà con nông dân đang tập trung phòng trừ kịp thời, hạn chế sâu ...

Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh đã tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 161 km đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung; lắp ghép 231 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng mới được 243 nhà văn hóa thôn, bản. Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 03.

Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then xã Lực Hành: Gìn giữ “hồn cốt” người Tày

Những ngày nông nhàn, 11 chị em là thành viên Câu lạc bộ đàn Tính, hát Then xã Lực Hành (Yên Sơn) lại tập trung về nhà chị Hoàng Thị Thự, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Làng Quài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ để luyện tập những bài hát Then mới được tập huấn ở Chiêm Hóa. Điệu Then da diết, tiếng đàn Tính ngân nga đã xua đi cái oi nóng của mùa hạ.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.