Yên Sơn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ sáu, ngày 04-05-2018, 15:38
Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Sơn đã đạt được những kết quả khá toàn diện, một số sản phẩm cây trồng, vật nuôi đã và đang trở thành hàng hóa chủ lực. Có được kết quả đó là việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về: Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hoá hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực. Huyện Yên Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất; Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có lợi thế như: chè, mía, bưởi, gạo chất lượng, gỗ nguyên liệu, chăn nuôi đại gia súc...Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, quản lý chất lượng sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng.

Đến nay huyện Yên Sơn đã hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Vùng thượng huyện trồng cây ăn quả chất lượng cao, gồm bưởi, cam, hồng, na, mía nguyên liệu và nuôi cá lồng. Vùng ATK phát triển cây lâm nghiệp phục vụ nhà máy chế biến lâm sản và chăn nuôi gia súc. Vùng hạ huyện phát triển nguyên liệu chè, lúa chất lượng cao, cây rau màu, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Vùng Trung tâm huyện sản xuất chè, mía, cây ăn quả, trang trại chăn nuôi…

Huyện đã thực hiện đảm bảo gần 3.000 ha chè, gần 2.000 ha mía, trên 2.000 ha cây ăn quả chủ yếu, hàng năm trồng mới trên 3.000 ha rừng, nhiều sản phẩm đã được công nhận thương thiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Năm 2018, huyện Yên Sơn tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển các cây con được xác định trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là các sản phẩm mang tính đặc trưng riêng, tiêu biểu của địa phương, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.

Tận tâm với phong trào đoàn

Với tấm lòng nhiệt huyết, anh Nguyễn Tiến Hà, Bí thư Đoàn xã Phúc Ninh, đã không ngừng nỗ lực tạo những sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên nông thôn. Anh luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo, thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Phúc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới.

Khơi dậy sức dân

Những năm qua huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.