Yên Sơn tập trung thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018

Thứ tư, ngày 30-05-2018, 15:31
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông trên địa bàn huyện Yên Sơn đang tập trung phương tiện, nhân lực thu hoạch lúa xuân, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Xã Kim Phú đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018

Vụ xuân năm nay, xã Kim Phú huyện Yên Sơn gieo cấy 501, đạt 126% kế hoạch. Để đảm bảo năng xuất, sản lượng, ngay từ đầu vụ xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn, phòng chống rét cho mạ; quản lý chặt chẽ nguồn nước các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý, cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông xã đã bám sát đồng ruộng hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đến thời điểm này hầu kết các diện tích lúa cấy sớm đã cho thu hoạch, năng suất bình quân ước tính đạt 60,6 tạ/ha.

Vụ xuân 2018, huyện Yên Sơn đã gieo cấy được trên 4.480 ha, đạt 105% kế hoạch, trong đó lúa lai 3.050 ha, lúa thuần 1.430 ha. Tại vụ xuân này huyện đã triển khai thử nghiệm một mô hình giống lúa lai Phúc Thái 168, quy mô 0,3 ha tại hai xã Tứ Quận, Trung Môn; 9 mô hình giống lúa thuần, quy mô 6 ha tại 7 xã khu trung tâm huyện. Thông qua các mô hình này nhằm lựa chọn những giống lúa có năng xuất cao, chất lượng gạo thơm ngon để bổ sung vào cơ cấu của huyện. Sản xuất vụ xuân năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, sâu bệnh, bệnh lý ít. Các HTX nông lâm nghiệp đã làm tốt khâu dịch vụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  nên năng xuất và sản lượng lúa dự kiến đạt kế hoạch đề ra.

Đến thời điểm này, các xã trên địa bàn huyện Yên Sơn đã thu hoạch được 1.000 ha lúa xuân, năng xuất bình quân đạt trên 60 tạ/ha. Thu hoạch đến đâu bà con triển khai sản xuất vụ mùa ngay, nhằm đảm bảo gieo cây lúa mùa đúng khung thời vụ tốt nhất.

Xuân Huê

Triển khai Đề án chăm sóc người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, ngày 12/6, UBND xã Tiến Bộ đã phối hợp vơi Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi tỉnh triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi xã Tiến bộ.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tiếng khèn nơi bản Mông Khuổi Khít

hôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) đa phần là đồng bào Mông. Vì vậy, những phong tục, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây vẫn được giữ gìn và phát triển, trong đó có tiếng khèn là đặc trưng của người con trai Mông.