Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới: Quyết tâm về đích đúng thời gian

Thứ hai, ngày 24-04-2017, 07:46
Trong năm 2017, tỉnh ta có thêm 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, Sơn Dương có xã Hồng Lạc, Đại Phú; Yên Sơn có xã Kim Phú, Trung Môn; Lâm Bình có Khuôn Hà; Chiêm Hóa có Hòa Phú; Hàm Yên có Thái Hòa. Hiện nay, các xã đang thực hiện các biện pháp huy động nguồn vốn, nỗ lực thực hiện các tiêu chí, quyết tâm về đích đúng “hẹn”.

Theo thống kê, nhu cầu vốn của các xã này là trên 228,8 tỷ đồng. Trong đó, Khuôn Hà trên 18,38 tỷ đồng; Hòa Phú trên 19,9 tỷ đồng; Thái Hòa 35,69 tỷ đồng; Trung Môn 7,73 tỷ đồng; Kim Phú 14,79 tỷ đồng; Hồng Lạc 52,86 tỷ đồng; Đại Phú 79,47 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, các địa phương đã chủ động lồng ghép nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. 


Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân xóm 1, xã Trung Môn (Yên Sơn)
lắp đặt cấu kiện xây dựng kênh mương nội đồng.

Khuôn Hà (Lâm Bình) đã hoàn thành 14/19 tiêu chí; 5 tiêu chí chưa đạt gồm cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí về nhà ở dân cư. Ông Chẩu Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà cho biết, xã hiện đã được bố trí vốn xây dựng mới nhà văn hóa xã, 5 nhà văn hóa thôn bản và 1 sân thể thao. Với 263 hộ nghèo, năm 2017, xã phấn đấu đưa 171 hộ thoát nghèo. Giải pháp của xã là tập trung  thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, bao gồm hỗ trợ chăn nuôi lợn đen, lợn sinh sản, hỗ trợ trâu theo Chương trình 135, hỗ trợ cho vay phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ huyện cũng đã có chương trình hỗ trợ 4 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã. Đối với các tiêu chí không phụ thuộc nhiều vào ngân sách Nhà nước như tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, xã vận động người dân chủ động hoàn thành. Theo đó, tại các thôn thuộc trung tâm, xã hợp đồng với Ban Quản lý và Môi trường đô thị Lâm Bình thu gom rác thải sinh hoạt. Tại các thôn bản xa trung tâm xã, xã vận động người dân đào hố chôn rác, từ nguồn Quỹ bảo vệ môi trường xây dựng 2 nhà kho tại các thôn Nà Moòng, Nà Muông thu gom chất thải rắn. Riêng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,  Khuôn Hà không quy hoạch điểm chợ mà thống nhất sử dụng chung hạ tầng với xã Thượng Lâm. 

Trung Môn (Yên Sơn) là xã có số tiêu chí đã hoàn thành nhiều nhất gồm 16 tiêu chí. Ông Mai Bảo Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, một trong những mục tiêu của Trung Môn trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống của người dân. Xã đã hoàn thành đề án phát triển vùng rau củ quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 5 ha tại thôn 4 và thôn 17.

Đối với 3 tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, môi trường và an toàn thực phẩm cũng đang được xã tập trung nguồn lực thực hiện. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã hiện đã tiếp nhận cấu kiện lắp đặt, xây dựng, sửa chữa 11 nhà văn hóa thôn bản; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho 17 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Tiêu chí về thông tin và truyền thông cũng đã được bố trí 200 triệu đồng để nâng cao chất lượng trạm truyền thanh cơ sở. Về tiêu chí môi trường, xã thành lập các đội thu gom rác thải, hợp đồng với Công ty Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị để thu gom rác. 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện các xã đã đạt trung bình từ 11-13 tiêu chí nông thôn mới. Trong tổng nhu cầu vốn trên 228,8 tỷ đồng hỗ trợ các xã, vốn ngân sách nhà nước là trên 115,1 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, y tế, trường học...; trên 8,2 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư (xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo); trên 39,1 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất theo chính sách của tỉnh để thực hiện các tiêu chí thu nhập; còn lại huy động nguồn vốn đóng góp của doanh nghiệp và người dân.

Theo TQĐT

Bí thư đoàn xã Thái Bình "Dân vận khéo"

Bí thư Đoàn xã Thái Bình, Trương Ngọc Đức không chỉ là một Bí thư đoàn gương mẫu, nhiệt huyết mà còn là người “rất khéo” làm công tác dân vận để tập hợp, đoàn kết thanh niên. Để có được điều này, anh đã không quản nắng mưa, sớm tối, nhiệt tình trong công tác dân vận. Mọi công việc ở trên địa bàn xã anh đều có mặt chung sức góp sức để các phong trào trên địa bàn ngày càng phát triển.