Sôi nổi Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ năm, ngày 10-12-2015, 15:53
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sôi nổi hưởng ứng. Phong trào được gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan triển khai sâu rộng nội dung của phong trào đến các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm, tổ nhân dân. Thực hiện các nội dung của phong trào, nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo bền vững; nếp sống văn minh ở cơ sở được duy trì, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước của người dân được nâng lên. Chính quyền các cấp đã huy động được sức dân trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin ở cơ sở.


Giã cốm là một trong những hoạt động có tính cộng đồng của người Cao Lan thôn Trại Xoan,
xã Nhữ Hán (Yên Sơn).

Ở các địa phương, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong mỗi tổ chức đoàn thể đều có những phong trào cụ thể, thiết thực. Hội Nông dân có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội Phụ nữ có phong trào “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”… Anh Trần Văn Huấn, thôn Cầu Lội, xã Đại Phú (Sơn Dương) cho biết, trước đây, gia đình anh thuộc hộ nghèo. Năm 2010, anh đã được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, cùng với anh em dòng họ hỗ trợ, nhân dân trong thôn giúp đỡ, gia đình anh đã xây được ngôi nhà khang trang để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2011, gia đình anh Huấn đã thoát nghèo. Hiện nay, anh tích cực phát triển chăn nuôi lợn, gà, đóng gạch xi măng, đem lại thu nhập khá.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ nhân dân văn hóa đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, giúp mỗi người dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia các cuộc vận động, đóng góp ở địa phương, các đoàn thể, tổ chức phát động như “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Khuyến học”… Việc bình xét hộ gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ nhân dân văn hóa cũng được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy định. Nhờ đó, hằng năm tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ nhân dân văn hóa đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Năm 2015, toàn tỉnh có 82,5% số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, trên 70% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Trong đó, có nhiều hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố đạt từ 3 đến 5 năm liên tục.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở cũng được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Từ các nguồn vốn như 135, nông thôn mới, cùng với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hàng trăm nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố đã được xây mới và sửa chữa nhằm phục vụ thiết thực các buổi sinh hoạt cộng đồng. Phong trào thể dục, thể thao cũng được duy trì đều đặn, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo động lực cho phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có trên 25% số người tập thể thao thường xuyên, gần 3.900 đội thể thao cơ sở, với trên 43 nghìn vận động viên và 300 câu lạc bộ thể thao.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh ta ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả phong trào là nền tảng để tỉnh ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại buổi làm việc với tỉnh ta mới đây. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tỉnh ta xây dựng cơ sở sinh hoạt văn hóa, thể thao trong các khu công nghiệp; bổ sung một số quy định về quản lý thiết chế văn hóa cơ sở, bảo đảm thực hiện phong trào có hiệu quả hơn...             

Theo TQĐT

Nông dân Thắng Quân thi đua phát triển kinh tế

Hội Nông dân xã Thắng Quân (Yên Sơn) có trên 1.100 hội viên sinh hoạt ở 19 chi hội. Những năm qua, Hội đã phát huy vai trò vận động hội viên sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, thi đua lao động sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống.

Học Bác nêu cao vai trò người cao tuổi

Thực hiện lời căn dặn của Bác “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức”, những năm qua, bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Bản Pình, xã Trung Minh (Yên Sơn) luôn nêu cao vai trò của một chi hội trưởng người cao tuổi mẫn cán, giỏi làm kinh tế và tích cực làm từ thiện. Bà vừa được nhận giấy khen và giấy chứng nhận người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh giai đoạn 2012-2017.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn 16 xã Tân Long

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng 13/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện đã đến dự và chia vui với bà con nhân dân thôn thôn 16, xã Tân Long.