Nhân dân tái định cư Cây Thị (Nhữ Khê) đoàn kết, chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng

Thứ sáu, ngày 22-06-2018, 10:11
Năm 2007, thôn Cây Thị, xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn đón nhận 32 hộ dân lòng hồ thủy điện Tuyên Quang về tái định cư, sống xen kẽ, cùng bà con nhân dân sợ tại. Thôn hiện có 66 hộ, những năm qua bà con nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, góp công, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

Ngay từ những ngày đầu đồng bào về tái định cư ở thôn Cây Thị, bà con nhân dân thôn sở tại đã chia sẻ, những khó khăn, ngọt, bùi, nhường những phần ruộng tốt nhất cho đồng bào tái định cư, để bà con nhanh chóng ổn định và có mức sống cao hơn nơi ở cũ. Về nơi ở mới các hộ được nhà nước cấp 400 m2 đất ở, mỗi khẩu 1 sào đất ruộng, 0,5 ha đất rừng. Cơ sở hạ tầng đường giao thông của thôn được bê tông hóa, có nhà văn hóa, lớp học mần non, điện chiếu sáng. Đồng ruộng liền khu, liền khoảnh, hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho 2 vụ. Trong những ngày này, thôn được phân bổ kiên cố hóa 300 mét mương dẫn nước nội đồng, bằng cấu kiện bê tông đúc sắn, thực hiện tại xứ đồng chính của thôn. Để hoàn thành các hộ có ruộng phải đóng góp từ 600 đến 1 triệu đồng, tùy theo diện tích ruộng cấy của mỗi hộ, nhằm giảm bớt những khó khăn cho đồng bào di dân tái định cư, Đảng ủy, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, công an viên, Đoàn viên thanh niên, phũ nữ… phối hợp cùng với nhân dân trong thôn tổ chức ra quân vận chuyển lắp ghép cấu kiện bê tông, trên cơ sở hệ thống mương đất cũ đang khai thác. Kết quả sau ba ngày triển khai 300 mét mương đã được lắp đặt xong.


Bà Con nhân dân Thôn Cây Thị xã Nhữ Khê ra quân làm mương nội đồng

Năm 2018 xã Nhữ Khê có kế hoạch kiên cố hóa 1.800 mét mương dẫn nước nội đồng, theo đề án nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sắn. Hiện Cấu kiện đã được vận chuyển đến chân công trình, tranh thủ thời gian nông nhàn bà con nhân dân đang tích cực triển khai lắp đặt cấu kiện, trên cơ sở hệ thống mương đất sắn có, uốn nắm cho phù hợp của dòng chảy, đảm bảo kỹ thuật. Để sớm hoàn thành các tuyến mương theo đúng tiến độ, UBND xã đã phân công  cán bộ phụ trách các thôn thực hiện kiên cố hóa kênh mương, huy động lực lượng dân quân, Công an viên, Đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh tham gia lao động giúp bà con nhân dân, cán bộ giao thông thủy lợi nắm, bám, hướng dẫn bà con nhân dân lắp đặt cấu kiện. Đến nay 6/6 thôn thực hiện kiên cố hóa kênh mương của năm 2018 đã nhận cấu kiện và tổ chức ra quân lắp đặt, trong đó thôn Cây Thị thôn đồng bào di dân tái định cư với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể đã hoàn thành việc lắp đặt 300 mét mương dẫn nước nội đồng.


Nhân dân thôn Cây Thị xã Như Khê vận chuyển cấu kiện bê tông mương nội

Với việc đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nước nội đồng, góp phần giảm suy hao nguồn nước, đây là cơ sở để bà con nhân dân chủ động trong sản xuất, áp dụng những tiến độ khoa học kỹ, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xuân Huê

Yên Sơn tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019.

Nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, tôn vinh những giá trị của sách và văn hóa đọc; Ngày 12/4, tại trường Trung học cơ sở xã Kim Quan, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Yên Sơn đã tổ chức ngày hội đọc sách năm 2019. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Kim Quan. Cùng 350 thầy cô giáo và các em học sinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.