Triển khai kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân

Thứ tư, ngày 21-09-2016, 21:05
Ngày 21-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; một số xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì hội nghị.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh là chủ trương lớn và quan trọng của tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Để lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22-5-2016; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 quy định về mức hỗ trợ. UBND tỉnh đã có các Quyết định về phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng, Đề án kiên cố hóa kênh mương, Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025; phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh và dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước có Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng đã hướng dẫn về thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, trình tự, thủ tục,  kỹ thuật thi công. Mục tiêu của chương trình đến năm 2020, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 70%; tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa trên 35%; trên 40% số thôn, bản, tổ nhân dân có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đạt chuẩn theo quy định.

Đối với Đề án kiên cố hóa kênh mương, giai đoạn 2016-2020, kiên cố 780 km kênh mương, đến năm 2025 thực hiện 1.514 km kênh mương bằng công nghệ lắp ghép kênh bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn (kênh parabol thành mỏng cốt sợi thép phân tán mác 500). Tổng kinh phí thực hiện trên 1.234 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển bốc xếp đến trung tâm xã. Nhân dân đóng góp công đào, đắp đất, vật tư, vật liệu phụ thi công mối nối cấu kiện, vận chuyển đến đường tập kết và thi công lắp đặt hoàn thiện.

Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 thực hiện 414 km đường giao thông nội đồng, đến năm 2025 xây dựng trên 520 km đường giao thông nội đồng với tiêu chuẩn là đường cấp B nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là trên 625 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% xi măng, ống cống và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến địa điểm gần nhất ô tô có thể đi được; hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý 2 triệu đồng/km đường. Đóng góp của nhân dân: Tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng; xe, máy, thiết bị, nhân công đào đắp, san gạt, lu lèn nền đường, công trình thoát nước ngang, rãnh dọc, lề đường, đổ bê tông mặt đường; kinh phí mua vật liệu cát sỏi và thực hiện thi công.

Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên, giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh sẽ xây dựng 595 nhà văn hóa, giai đoạn 2021-2025 xây dựng 537 nhà văn hóa, nâng tổng số nhà văn hóa đạt chuẩn trên 75%. Tổng kinh phí của Đề án là trên 546 tỷ đồng. 

Đối với các thôn bản, ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc điểm gần nhất ô tô có thể vận chuyển đến được. Đối với tổ nhân dân, hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/công trình.

Đóng góp của nhân dân: Tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng; chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công) để chuẩn bị mặt bằng,   thi công nền móng, xây tường, các công tác hoàn thiện.

Ngay trong năm 2016, toàn tỉnh thực hiện 48 km kênh mương, bê tông hóa 83 km đường giao thông nội đồng, xây dựng mới 122 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các ngành chức năng hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư, thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công các công trình. Qua các ý kiến thảo luận, đa số ý kiến đều nhất trí, đồng thuận với chủ trương của tỉnh, hướng dẫn của các ngành, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc gì sẽ kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của các chương trình trọng tâm này, những công việc cần phải làm trong thời gian tới, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn khẳng định, thời gian qua, tỉnh đã chuẩn bị kỹ, lựa chọn công nghệ, làm điểm rút kinh nghiệm đánh giá để hôm nay triển khai thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh. Chủ trương lớn này sẽ tạo bước đột phá và có sức lan tỏa, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng chí đề nghị: đối với các ngành, phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho các xã, phường, thị trấn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cân đối nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có quyết định hỗ trợ vật tư, vật liệu; kiểm tra việc thực hiện thanh toán, quyết toán. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng (được giao chủ đầu tư) có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời cấu kiện vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng; thực hiện đúng trình tự cung ứng, thanh quyết toán kinh phí.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý cấp huyện để triển khai thực hiện các công trình theo đúng phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; tổ chức tập huấn cho các thôn, bản, tổ nhân dân trình tự, kỹ thuật thi công các công trình; thẩm định, lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình theo đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý kinh phí mua xi măng, ống cống, vật liệu, cước vận chuyển, kinh phí hỗ trợ công tác quản lý và quản lý chất lượng công trình, tham gia nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

Đối với cấp xã, thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất, giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng; tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể, thống nhất đầu điểm các công trình để báo cáo UBND cấp huyện; tính toán ngày công, vật tư để tổ chức họp công khai cho nhân dân; chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán công trình, tổ chức thi công, lập hồ sơ quyết toán các công trình theo quy định.

Nhiệm vụ của năm 2016 là rất lớn, khối lượng công việc nhiều trong khi đó thời gian còn lại của năm chỉ là 3 tháng. Vì vậy, đề nghị các ngành, các cấp cần khẩn trương triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Công Hàm, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư, vật liệu xây dựng

Chương trình kiên cố hóa kênh mương đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, trình tự thủ tục kỹ thuật thi công đến cơ sở, các địa phương. Với vai trò là đơn vị quản lý, cung ứng các cấu kiện bê tông đúc sẵn cung cấp cho các công trình, chúng tôi có phương án hợp lý, khoa học đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng tiến độ. Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi chủ động tiếp thu và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Chẩu Văn Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà (Lâm Bình)
Cơ hội để xã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình
Qua triển khai thí điểm kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn tại xã cho thấy, đây là phương án có nhiều ưu điểm, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Việc lắp đặt nhanh gọn, máng trơn, dễ dàng đưa nước tới chân ruộng. Bà con đã thấy được lợi ích của chương trình nên rất đồng thuận. Hiện toàn xã còn 14 km kênh mương cần được kiên cố hóa. Với chương trình hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, thì đây là cơ hội lớn để bà con trong xã triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Đồng chí Vũ Xuân Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hào Phú (Sơn Dương)
Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra

Trên địa bàn xã có 9 thôn thì hiện nay cả 9 nhà văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Xã đã có kế hoạch làm mới 8 nhà và tôn tạo, sửa chữa 1 nhà văn hóa. Trong năm nay, xã sẽ triển khai làm mới 3 nhà văn hóa, làm 2 km đường nội đồng, và kiên cố 2 km kênh mương. Với chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, chúng tôi tin tưởng chắc chắn sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; đồng thời đăng ký thêm số lượng đường bê tông nội đồng và kênh mương theo tinh thần Nghị quyết. 

 

Theo TQĐT

Yên Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hiện nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần mất đi những nét văn hóa truyền thống. Do vậy, việc khôi phục và giữ gìn những giá trị văn hóa luôn được huyện Yên Sơn đặc biệt quan tâm và thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể.

Trang trai bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản sau hơn một năm đi vào hoạt động.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động Trang trại bò sữa kỹ thuật cao Hồ Toản đã đi vào ổn định, sản lượng sữa liên tục tăng, chất lượng sữa đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện Trang trại có 743 con bò, trong đó có 385 con đang cho văt sữa, sản lượng bình quân đạt 12 tấn/ngày, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.