Yên Sơn xây dựng kết cấu hạ tầng các xã vùng sâu, vùng xa

Thứ năm, ngày 11-08-2016, 17:13
Huyện Yên Sơn đang tập trung dành các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hoàn thiện tại các xã vùng sâu, vùng xa. Qua đó tiếp thêm sức cho các xã này sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cầu treo Chín Sọt xã Hùng Lợi tạo điều kiện cho bà con các thôn Làng Lè
và làng Kẹn phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa.

Anh Đỗ Ngọc Ước, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết, 5 năm trở lại đây xã đã được thụ hưởng nhiều nguồn lực đầu tư để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới cầu treo. Hiện toàn xã có 4 cây cầu treo đang được sử dụng, xóa bỏ tình trạng chia cắt địa hình tại các thôn, bản. Cùng với những cây cầu treo được đầu tư xây dựng, các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cũng đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Hùng Lợi. Thôn Làng Kẹn là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Hùng Lợi, toàn thôn có 35 hộ dân đều là đồng bào Nùng.

Trước đây cũng chính vì giao thông chia cắt nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp. Giờ có cây cầu giao thông đi lại dễ dàng hơn, lao động sản xuất cũng thuận tiện hơn, giao thương cũng phát triển hơn trước. Cầu treo Chín Sọt được xây dựng từ năm 2014 với tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Cây cầu xây lớn với chiều dài cầu 90 m, chiều rộng 2,5 m, hệ thống dây văng và cột trụ lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao nên sau gần 2 năm cây cầu mới được hoàn thành.    

Cũng được thụ hưởng nhiều từ các chương trình mục tiêu, bộ mặt nông thôn xã Trung Minh đã thay đổi rõ nét. Anh Bàn Văn Thân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hệ thống kết cấu hạ tầng của xã đã tương đối hoàn thiện, trường học, trạm y tế đã được xây dựng khang trang đạt chuẩn quốc gia. Riêng đối với nhà văn hóa dù là một trong những xã khó khăn nhất của huyện song 9/9 thôn của xã đã có nhà văn hóa, trong đó có 8 nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, chỉ còn 1 nhà văn hóa là nhà gỗ nhưng rất chắc chắn. Hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện đầy đủ đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và đây cũng là tiền đề để xã phát triển kinh tế - xã hội.

Để rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương trong huyện, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, UBND huyện Yên Sơn đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu như: Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2016, huyện đã đầu tư gần 39,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 và vốn xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng hạ tầng cho các xã vùng sâu, vùng xa. 5 xã thuộc đối tượng ưu tiên được thụ hưởng nhiều là: Trung Minh, Phú Thịnh, Hùng Lợi, Trung Trực, Quý Quân. Nguồn vốn tập trung xây dựng các công trình: Trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn và một số công trình phúc lợi khác. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, huyện Yên Sơn tập trung hỗ trợ sản xuất như mua sắm máy làm đất, xây dựng chuồng trại, hỗ trợ mua cây, con giống để phát triển kinh tế, xóa nghèo. Những chính sách hỗ trợ phát triển đã và đang tiếp sức để cấp ủy, chính quyền người dân các xã khó khăn vươn lên xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Theo TQĐT

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo

Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác Hồ

Trên cơ sở nội dung đột phá được Tỉnh ủy xác định năm 2018 là Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã bám sát và xây dựng nội dung đột phá của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện gắn với khắc phục hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).