Trung Môn phấn đấu về đích nông thôn mới

Thứ năm, ngày 05-10-2017, 10:02
Hiện nay, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và chỉ còn tiêu chí nhà văn hóa đang được xã Trung Môn đang tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra.

rong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới có 2 tiêu chí khó mà xã Trung Môn đặc biệt chú trọng để thực hiện đó là: tiêu chí môi trường và tiêu chí quốc phòng và an ninh. Để thực đạt được tiêu chí môi trường, thời gian qua, xã Trung Môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện quy ước bảo vệ môi trường nông thôn, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; phát động các phong trào thi đua chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố. Vừa qua, xã Trung Môn đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang thi công lắp đặt 5.000m đường ống dẫn nước sạch cho người dân tại các thôn 12, 13 và 14 nhằm cung cấp nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây và công trình này đã góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí về môi trường. 

Trên địa bàn xã Trung Môn có trường Đại học, trường Trung cấp đóng trên địa bàn, nhà trọ đông nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Chính vì vậy, để đạt được tiêu chí quốc phòng và an ninh, xã đã cử công an xã, phối hợp với công an viên thường xuyên tuần tra, đến từng hộ dân kinh doanh nhà trọ ký cam kết đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, nội quy niêm yết việc cho thuê trọ. Nhờ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà tiêu chí về quốc phòng và an ninh đã được hoàn thành.


Cán bộ xã Trung Môn (Yên Sơn) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa xóm 6.

Qua 6 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng rõ rệt, hiện đạt 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 92%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%. Toàn xã Trung Môn không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Những kết quả đã đạt được thể hiện sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trung Môn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Thùy Dung

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.