Năm 2018 Yên Sơn phấn đấu tạo việc làm cho trên 4.000 lao động

Chủ nhật, ngày 28-01-2018, 15:24
Năm 2018, huyện Yên Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu tạo việc làm mới cho 4.010 người; xuất cảnh 70 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện quyết liệt các giải pháp để tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Năm 2018, huyện Yên Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu tạo việc làm mới cho 4.010 người; xuất cảnh 70 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện quyết liệt các giải pháp để tạo việc làm cho lao động nông thôn

HTX Chè Quang Minh, xã Tứ Quận, là một trong những cơ sở tạo việc làm hiệu quả cho lao động nông thôn trên địa bàn xã. Hiện tại, dây truyền sản xuất trong xưởng của HTX có  1 máy sấy, 4 cối vò to; 9 quạt héo, với công xuất 12 – 15 tấn chè búp tươi/ngày. tạo việc làm cho 15 lao động với mức thhu nhập xấp xỉ 5 triệu đồng/người/tháng. Bước vào năm 2018, anh Đặng Văn Khánh, Giám đốc HTX cho biết, với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong việc mở rộng môi trường đầu tư kinh doanh, dự kiến HTX sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua thêm dây chuyền sản xuất để vừa tăng công xuất chè, vừa tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. 

Nhờ có môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt nên huyện Yên Sơn đang ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đặt cơ sở sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Các đơn vị, doanh nghiệp còn có nhiều đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang ở xã Thái Bình (Yên Sơn) chuyên về lĩnh vực sản xuất gỗ công nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2015 đã tạo việc làm cho trên 500 lao động tại địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 4 triệu đồng/người/tháng trở lên. Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để công ty đầu tư xây dựng thêm cơ cơ sở 2 tại xã Thắng QUân huyện Yên Sơn, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018 và sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương nữa

Bên cạnh đó, huyện Yên Sơn cũng sẽ chú trọng tới công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Thông qua việc tổ chức thường xuyên hoạt động đó sẽ giúp lao động tiếp cận được thông tin của các nhà tuyển dụng. Phòng LĐTBXH, các xã thị trấn, các tổ chức đoàn thể cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp uy tín trong nước đến tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Năm 2017 huyện Yên Sơn đã tạo việc làm mới cho trên 4.267 lao động đạt 110% KH tỉnh giao. Với những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, huyện Yên Sơn phấn đấu năm 2018, sẽ tạo việc làm mới cho trên 4.010 lao động, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Với những giải pháp hiệu quả huyện Yên Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình lao động, việc làm và dạy nghề giai đoạn 2016 -2020 gắn với việc xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương; chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng chuyển từ nông, lâm nghiệp sang các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ, đặc biệt là các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đặng Huyền

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác Hồ

Trên cơ sở nội dung đột phá được Tỉnh ủy xác định năm 2018 là Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã bám sát và xây dựng nội dung đột phá của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện gắn với khắc phục hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.