Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thứ ba, ngày 27-02-2018, 07:00
Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK huyện Yên Sơn đã từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người dân


Bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK

Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK huyện Yên Sơn là bệnh viện hạng IV, với 3 khoa: Khám bệnh – cận lâm sàng – Dược; Khoa ngoại sản và Khoa Nội nhi lây. Mặc dù còn nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thiếu cán bộ chuyên môn cao tại các khoa phòng trong khi lượng bệnh nhân tương đối cao. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn luôn cố gắng nỗ lực, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Năm 2017, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho trên 15.900 lượt bệnh nhân, đạt 113,6% kế hoạch năm; số bệnh nhân nội trú là 3.900 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt 129,4% giường; phẫu thuật cấp cứu 34 ca; tiểu phẫu 449 ca; trên 19.900 lượt bệnh nhân làm đầy đủ các xét nghiệm cơ bản.


Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Khu vực ATK hỏi thăm tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới hiện đại, bệnh viện đã tăng cường cử cán bộ đi học, đào tạo chuyên môn tại các trường đại học, bệnh viện tuyến trên và theo đề án 1816 tại các bệnh viện tuyến tỉnh đã giúp bệnh viện triển khai được nhiều dịch vụ khám chữa bệnh mới; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót chuyên môn,chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự an tâm cho người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn cũng luôn chú trọng việc thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh mới. Năm 2017, bệnh viện đã triển khai thành công dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân bằng Đông y và phục hồi chức năng. Năm 2018, bệnh viện tiếp tục cử 1 kíp gồm bác sỹ và điều dưỡng đi học tập, nâng cao trình độ phẫu thuật nội soi tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh để  có thể thực hiện phẫu thuật cấp cứu ngay tại cơ sở và triển khai đồng bộ dịch vụ khám chữa bệnh nội soi dạ dày thực quản bằng ống mềm. Triển khai cấp thuốc điều trị tiểu đường cho bà con địa phương, giúp người dân đỡ vất vả hơn trong quá trình điều trị và giảm tải người bệnh cho bệnh viện tuyến trên. Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện còn nỗ lực phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn và Đảng ủy, UBND các xã ATK trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến về chuyên môn nhằm nâng cao và thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, mục tiêu của bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn là tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người bệnh. Không để xảy ra tai biến về chuyên môn. Không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, để hướng tới sự hài lòng của người bệnh đặc biệt là người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế./.

Thùy Dung

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác Hồ

Trên cơ sở nội dung đột phá được Tỉnh ủy xác định năm 2018 là Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã bám sát và xây dựng nội dung đột phá của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện gắn với khắc phục hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Quy hoạch xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Cảnh quan nông thôn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Quy hoạch cảnh quan nông thôn ra sao là bài toán đang được tỉnh, chính quyền các địa phương tính đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).