Góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ năm, ngày 08-02-2018, 09:09
Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Anh Vũ Văn Công, thôn Sơn Hạ 2, xã Xuân Vân (Yên Sơn) vay vốn ưu đãi của Ngân hàng
Chính sách xã hội đầu tư trồng bưởi cho thu nhập ổn định.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh triển khai 15 chương trình tín dụng. Năm 2017, tổng dư nợ 2.312 tỷ đồng, nợ quá hạn 8,674 tỷ đồng, chiếm 0,38%/tổng dư nợ, giảm 1,24% so với khi mới thành lập; hỗ trợ hơn 346.842 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay vốn. Tỷ hộ hộ nghèo giai đoạn 2000-2005 đã giảm từ 12,5% xuống còn dưới 5%; giai đoạn 2006-2010 đã giảm từ 35,64% xuống còn 13,34%; giai đoạn 2011-2015 giảm từ 34,83% xuống còn 9,31%; năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,81% xuống còn 23,33% (tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của Chính phủ từng giai đoạn), năm 2017 giảm còn 19,77%.

Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH tỉnh đã có hơn 24 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Nguồn vốn này cũng  giúp các địa phương trong tỉnh xây mới 69.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng hơn 10.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; hơn 37.000 lượt hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh...


Bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà Nguyễn Thị Lai,
thôn Ba Một, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) đầu tư nuôi trâu.

Cán bộ, công nhân viên chức ngân hàng tích cực hưởng ứng chương trình “Cặp lá yêu thương” do Công đoàn NHCSXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng phát động. Mỗi đoàn viên đóng góp 40.000 đ/tháng cho chương trình; mỗi Công đoàn bộ phận là 1 lá lành hỗ trợ 1 lá chưa lành 200.000 đồng/tháng, riêng Công đoàn bộ phận Hội sở tỉnh nhận hỗ trợ 2 lá chưa lành.

Trong thời gian tới, chi nhánh phấn đấu tổng nguồn vốn tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 đến 12%; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo TQĐT

Xây dựng thôn, vườn NTM kiểu mẫu: Cần khảo sát và lựa chọn hợp lý

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn, chuyển biến chậm sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, để diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện, hiện nay các xã đang tập trung xây dựng thôn NTM, vườn mẫu NTM.