Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ năm, ngày 01-03-2018, 16:50
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã xác định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Điện công nghiệp là một ngành thu hút được đông học sinh, sinh viên đến theo học nhất của Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang, khi ra trường tỷ lệ có việc làm đạt trên 70%. Qua đó đã khẳng định chất lượng đào tạo các ngành nghề của nhà trường theo nhu cầu của thị trường lao động.


Trường Đại học Tân Trào là một trong những trường chuyên nghiệp có uy tín nhất trên địa bàn tỉnh. Nhà trường đang thực hiện đào tạo 15 mã ngành Đại học, 19 mã ngành Cao đẳng cho gần 3.500 sinh viên, học viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nhà trường có trên 95% cán bộ giảng việc trực tiếp giảng dạy đạt trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ và có gần 50 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Đây là yếu tố quan trọng và cần thiết để tạo ra môi trường sư phạm chất lượng cao phục vụ công tác dạy và học. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các cấp, các ngành đã có nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục cả về mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và con người. Cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, ngành Giáo dục cũng đã có nhiều đổi mới, chất lượng giáo dục được nâng lên. Số thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2016 - 2017 đạt trên 97%. Toàn tỉnh có thêm 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia các mức độ, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 157 trường. Ngành Giáo dục đã duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.

Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh của ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ góp phần “đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc” mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã đề ra./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Điểm sáng thôn tái định cư

Thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) có 70 hộ dân, trong đó có 36 hộ đồng bào di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Những năm qua, bà con trong thôn luôn nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết cùng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Tiếng khèn nơi bản Mông Khuổi Khít

hôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) đa phần là đồng bào Mông. Vì vậy, những phong tục, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây vẫn được giữ gìn và phát triển, trong đó có tiếng khèn là đặc trưng của người con trai Mông.

Thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong những năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, ngành và lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.