Tập huấn Luật Tiếp cận thông tin

Thứ bẩy, ngày 23-06-2018, 16:04
Sáng ngày 22/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin; Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Luật Tiếp cận thông tin là luật quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế nhân dân thực hiện quyền làm chủ, bảo đảm quyền được thông tin của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như công tác quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ công chức tư pháp, hộ tịch các kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan đến việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Tâm sự của các cựu chiến binh

Bác Nguyễn Văn Hậu, cựu chiến binh, xã Tứ Quận (Yên Sơn) tâm sự: Mỗi năm hội cựu chiến binh xã gặp mặt anh em một lần. Anh em vui vẻ phấn khởi lắm cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, cùng con cháu phát triển kinh tế. Tuy rằng nhiều anh em sức khỏe không được tốt nhưng vẫn động viên con cháu phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi, làm trang trại đều đạt kết quả tốt.

Yên Sơn tăng cường các giải pháp thu thuế

So với dự toán thu ngân sách thì nhiệm vụ còn lại của Chi cục thuế huyện Yên Sơn trong tháng 12/2018 là phải thu ít nhất trên 6 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nợ trên 4 tỷ đồng, để giảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách xuống dưới 5%. Do đó, Chi cục thuế huyện Yên Sơn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.