Tuyên Quang thực hiện Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học

Thứ năm, ngày 05-04-2018, 07:50
Học sinh được học trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên… đây là hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2021.

Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Nhữ Khê (Yên Sơn) xóa 2 điểm trường là Đồng Cả và Cửa Lần. Đây là những điểm trường có số học sinh ít, lớp học tạm nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi chuyển về học tại điểm trường trung tâm, mặc dù vẫn phải học 2 ca nhưng các em học sinh đã được học trong ngôi trường mới khang trang hơn.

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 63 điểm, trường lớp học, trong đó giảm 37 điểm trường, lớp học mầm non và 26 điểm trường, lớp học tiểu học. Khi dồn, ghép các điểm, trường lớp học, Tuyên Quang đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường chính, trường trung tâm để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh đã có 328 phòng học mới được xây dựng và đưa vào sử dụng. Tỉnh cũng đã chủ động rà soát, bố trí, điều động và luân chuyển cán bộ, giáo viên giữa các điểm trường và các trường học để cân đối và phù hợp giữa các môn học, các lớp và các điểm trường. Quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan, các cấp, ngành, nên từ chỗ một số nơi, người dân còn lo lắng về việc con em phải đi học xa thì nay đã đồng thuận thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Với mục tiêu đến năm 2021, Tuyên Quang sẽ giảm được 302 điểm trường, trong đó mầm non giảm 204 điểm, tiểu học học giảm 97 điểm và THCS giảm 1 điểm. Trong thời gian tới, công tác sắp sếp lại điểm trường, lớp học tiếp tục được triển khai đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng tốt yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo ổn định và phát triển lâu dài./.

Theo Tuyenquangtv.vn

Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh đã tạo diện mạo mới cho mỗi vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 161 km đường nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung; lắp ghép 231 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và xây dựng mới được 243 nhà văn hóa thôn, bản. Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 03.